Nguyên bản tiếng Anh: "Jesuit superior general: Satan is a 'symbolic reality'" - "Tổng Quyền Dòng Tên: Satan chỉ là một thực tại biểu tượng". Dưới đây là bản dịch toàn văn sang Việt ngữ.

Hôm 21 tháng Tám, Bề Trên Tổng Quyền Dòng Tên đã đưa ra nhận xét rằng ma quỷ chỉ là một biểu tượng, không phải là một hữu thể.

Cha Arturo Sosa, Bề Trên Tổng Quyền Dòng Tên
Ma quỷ “tồn tại như một sự nhân cách hóa cái ác trong các cấu trúc khác nhau, nhưng không phải là các ngôi vị [persons], bởi vì không phải là ngôi vị là một cách để nó làm điều ác. Ma quỷ không phải là một ngôi vị như nhân vị. Đó là một cách xấu xa để hiện diện trong cuộc sống của con người,” Cha Arturo Sosa, SJ, cho biết như trên hôm thứ Tư trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Tempi của Ý.

“Thiện và ác giao chiến với nhau trong một cuộc chiến vĩnh viễn nơi lương tâm con người và chúng ta có cách để chỉ ra chúng. Chúng ta nhìn nhận Chúa là thiện, toàn thiện. Các biểu tượng là một phần của hiện thực, và ma quỷ tồn tại như một thực tại mang tính biểu tượng, không phải như một thực tại ngôi vị [personal reality]”, ngài nói thêm.

Nhận xét của Cha Sosa được đưa ra sau khi ngài tham gia vào một cuộc thảo luận của Công Giáo ở thành phố Rimini, Ý, được tổ chức bởi phong trào Hiệp Thông và Giải Phóng.

Giáo lý Công Giáo dạy rằng “Satan thoạt đầu đó là một thiên thần tốt do Thiên Chúa tác tạo. Chắc chắn quỷ dữ và các thứ ma quỷ khác đều được Thiên Chúa sáng tạo với bản tính tốt lành, nhưng tự chúng đã trở nên xấu.. Việc sa ngã là do các thụ tạo thuần linh ấy đã tự do chọn lựa từ chối Thiên Chúa” (Sglcg 391)

Sách giáo lý, đoạn 330, còn nói thêm: các thiên thần là “các thụ tạo thuần linh,” “có trí năng và ý chí, là những thụ tạo có ngôi vị và bất tử”

[Như thế, khi tuyên bố “ma quỷ tồn tại như một thực tại mang tính biểu tượng, không phải như một thực tại ngôi vị”, Cha Sosa cho thấy một lập trường khác biệt triệt để với Sách Giáo lý của Giáo Hội Công Giáo - chú thích của người dịch]

Cha Sosa, 70 tuổi, được bầu làm Bề Trên Tổng Quyền Dòng Tên, năm 2016. Cha Sosa, một người Venezuela, có bằng triết học và là tiến sĩ khoa học chính trị. Ngài từng là Giám Tỉnh Dòng Tên ở Venezuela từ năm 1996 đến năm 2004, và năm 2014 đã bắt đầu đảm nhận một vai trò hành chính tại Trung ương Dòng Tên tại Rôma.

Cha Sosa đã từng đưa ra những bình luận gây tranh cãi về Satan. Năm 2017, ngài nói với tờ El Mundo rằng, “chúng ta đã chế tác ra những hình ảnh biểu tượng như Quỷ dữ để thể hiện sự xấu xa.”

Sau nhận xét gây tranh cãi của cha Sosa vào năm 2017, một phát ngôn viên của Cha Sosa đã nói với tờ Catholic Herald rằng, “giống như tất cả những người Công Giáo khác, Cha Sosa tuyên xưng và dạy bảo những gì Giáo hội tuyên xưng và dạy bảo. Ngài không giữ một tập hợp những niềm tin tách biệt với những gì có trong tín lý của Giáo Hội Công Giáo.”


Source:Catholic News Agency