Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi các giám mục lướt thắng Satan, là kẻ đang tìm cách tạo ra những vụ tai tiếng, bằng sự chuyên chăm cầu nguyện, khiêm nhường và gần gũi với dân Chúa. Đức Thánh Cha đã nói như trên trong bài giảng thánh lễ sáng thứ Ba 11 tháng Chín tại nhà nguyện Santa Marta.

Theo Đức Thánh Cha Phanxicô, có vẻ như Satan đang tấn công các giám mục của Giáo Hội Công Giáo để gây ra các vụ tai tiếng.

Đức Thánh Cha mời gọi các giám mục trên thế giới nhớ đến ba điều trong thời điểm khó khăn hiện nay. Thứ nhất, sức mạnh của các vị hệ tại nơi việc các vị có phải là những người siêng năng cầu nguyện hay không. Thứ hai, các vị phải khiêm nhường để nhớ rằng các vị đã được Chúa chọn. Và cuối cùng, các vị phải gần gũi với đàn chiên.

Đức Thánh Cha đã trình bày các suy tư của ngài về bài Tin Mừng trong ngày (Lc 6: 12-19), trong đó Chúa Giêsu đã trải qua một đêm cầu nguyện trước khi chọn Mười Hai Tông Đồ, mà Đức Thánh Cha gọi là “các giám mục đầu tiên”.

Những người chuyên chăm cầu nguyện

Trước hết, Đức Thánh Cha Phanxicô nói rằng các giám mục phải là những người siêng năng cầu nguyện. Cầu nguyện, theo Đức Thánh Cha, “là một sự an ủi đối với vị giám mục trong những thời điểm khó khăn,” vì họ biết rằng “Chúa Giêsu đang cầu nguyện cho tôi và cho tất cả các giám mục.”

Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng điều này sẽ mang lại sự an ủi và sức mạnh cho các giám mục, là những người đến lượt mình được kêu gọi để cầu nguyện cho chính các ngài và dân Thiên Chúa. Điều này, theo Đức Thánh Cha, là nhiệm vụ đầu tiên của vị giám mục.

Khiêm nhường nhìn nhận mình được Chúa chọn

Kế đến, Đức Thánh Cha đã mời gọi các giám mục hãy là những người khiêm tốn, bởi vì các ngài đã được Chúa chọn.

“Vị giám mục yêu mến Chúa Giêsu không cố gắng trèo lên một chiếc thang [danh vọng], trong khi thực thi ơn gọi của mình như thể đó đơn thuần chỉ là một nhiệm vụ nhằm tìm kiếm một vị trí tốt hơn hay để được thăng chức. Không. Một giám mục phải cảm thấy mình được chọn, và có một sự xác tín rằng mình được chọn. Điều này khiến ngài thân thưa với Chúa rằng: ‘Chúa đã chọn con, là người rốt cùng, là kẻ tội lỗi.’ Ngài khiêm nhường, bởi vì ngài cảm thấy được chọn và cảm nhận ánh mắt của Chúa Giêsu trên toàn bộ bản thể mình. Điều này mang đến cho ngài sức mạnh.”

Gần gũi với mọi người

Đức Thánh Cha Phanxicô nói thêm rằng các giám mục được kêu gọi gần gũi với dân Chúa, và không được đóng kín trong một tháp ngà.

“Vị giám mục không thể xa cách đàn chiên; ngài không thể có những thái độ đẩy mình ra xa họ. .. Ngài không cố gắng tìm nơi trú ẩn giữa những kẻ quyền thế hay giới tinh hoa. Không. Những người thuộc ‘giới tinh hoa’ chỉ trích các giám mục, trong khi dân chúng có thái độ yêu mến đối với các ngài. Đây gần như là một nghi thức xức dầu đặc biệt để củng cố vị giám mục trong ơn gọi của ngài.”

Satan đang tìm cách gây ra các tai tiếng

Cuối cùng, Đức Thánh Cha nói rằng các giám mục cần ba thái độ này để đối mặt với tai tiếng mà Satan đang quất tới tấp vào các ngài.

“Trong những lúc này, có vẻ như Satan đã bẻ gãy xiềng xích và đang tấn công các giám mục. Đúng, chúng ta, các giám mục, đều là những kẻ tội lỗi. Satan cố gắng vạch ra những tội lỗi, phơi bày những tội lỗi ấy để làm mọi người hoang mang. Satan, như chính nó nói với Thiên Chúa trong chương đầu tiên của sách Gióp, công việc của nó là ‘rảo quanh cõi đất và lang thang khắp đó đây tìm kiếm một người nào đó để buộc tội’. Sức mạnh chống trả Satan của vị giám mục là lời cầu nguyện của Chúa Giêsu và của chính mình, và sự khiêm nhường nhìn nhận mình được Chúa chọn và giữ mình gần gũi với dân Chúa, mà không tìm kiếm một cuộc sống quý tộc làm phôi pha dầu đã được xức.”

Để kết luận, Đức Thánh Cha mời gọi cộng đoàn hãy cầu nguyện cho các giám mục trên thế giới và cho chính ngài:

“Hôm nay, chúng ta hãy cầu nguyện cho các giám mục của chúng ta: cho tôi, cho những người ở đây, và cho tất cả các giám mục trên khắp thế giới.”