“Hãy cầu nguyện với lòng can đảm, với sự thẳng thắn và trực tiếp, đặc biệt là trong Mùa Chay”, Đức Thánh Cha đã nói như trên trong bài giảng thánh lễ sáng thứ Năm 4 tháng Tư tại nhà nguyện Santa Marta.

Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng cầu nguyện là một trong ba phương thế hữu hiệu để gặp gỡ Chúa trong Mùa Chay, bên cạnh việc ăn chay và làm các việc bác ái.

Hãy cầu nguyện với sự táo bạo

“Cần nhiều can đảm để cầu nguyện. Và chúng ta thường rất là dửng dưng. Cầu nguyện thật là thế này: là thưa với Chúa. Và khi tôi cần Ngài can thiệp, tôi cần phải cầu nguyện với lòng can đảm. Khi có một mục tiêu cụ thể nào đó, người đời thường sử dụng một thành ngữ mà tôi thực sự rất thích: đó là ‘Ce la metto tutta’ – ‘Tôi nói huỵch tẹt mọi thứ’. Nhưng có lẽ có người còn nghi ngờ: ‘Tôi làm như thế, nhưng làm sao tôi biết Chúa có lắng nghe tôi hay không?’ Chúng ta có một sự chắc chắn này: đó là Chúa Giêsu. Ngài là Đấng cầu bầu tuyệt vời cho chúng ta.”

Đức Thánh Cha cho biết cầu nguyện đòi hỏi sự thẳng thắn - sự táo bạo nói năng không ngại ngùng - để thân thưa cùng Chúa với lòng can đảm.

Hướng dẫn của Kinh Thánh

Đức Thánh Cha đã đưa ra những ví dụ về một số nhân vật trong Kinh thánh, như những tấm gương xuất sắc về cầu nguyện: đó là ông Môisê, Tổ phụ Áp-ra-ham, bà Hannah và người phụ nữ xứ Canaan.

Ngài nói rằng họ đã thành thật thưa cùng Chúa để đạt được mong muốn của mình. Đôi khi, chúng ta thấy những người này đấu tranh với Chúa như thế nào để có được những thứ họ muốn đến mức chúng ta nghĩ như thể họ đang vật lộn với Chúa, nhưng cuối cùng họ đã đạt được những điều họ yêu cầu.

Đức Thánh Cha nói họ cầu nguyện rất mạnh mẽ bởi vì họ có niềm tin rằng Chúa có thể thực hiện mong muốn của họ.

Chúa Giêsu cầu bầu cho chúng ta

Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã nhắc nhở các tín hữu rằng Chúa Giêsu đã lên Thiên đàng và cầu bầu cho chúng ta trước Chúa Cha, như Ngài đã hứa cùng thánh Phêrô trước Cuộc Khổ Nạn.

“Chúa Giêsu chuyển cầu cho chúng ta, trong thời điểm này. Và khi tôi cầu nguyện - cho dù tôi xác tín hay cầu nguyện như một người mặc cả, hay một người nói lắp bắp, hoặc một người đấu tranh với Chúa - thì chính Ngài là người cầu bầu cùng Chúa Cha cho tôi. Chúa Giêsu không cần nói gì trước Chúa Cha: Ngài chỉ cần trưng ra những vết thương Ngài đã phải chịu. Chúa Cha nhìn thấy vết thương của Ngài và ban phát ân sủng cho chúng ta. Khi chúng ta cầu nguyện, chúng ta hãy nhớ rằng chúng ta cầu nguyện cùng Chúa Giêsu. Chúa Giêsu là lòng can đảm của chúng ta. Chúa Giêsu là bảo đảm của chúng ta, là Đấng trong thời điểm này đang chuyển cầu cho chúng ta.”
Source:Vatican News