Một tôi tớ khiêm nhường, hiền lành chứ không phải là ông hoàng. Đó là hình ảnh đúng đắn của một giám mục theo như mô tả của Đức Thánh Cha Phanxicô về phẩm chất phải có của một giám mục trong bài giảng thánh lễ tại nhà nguyện Thánh Marta hôm thứ Hai 12/11.

Đức Thánh Cha đã đưa ra những nhận xét trên từ thư của thánh Phaolô tông đồ gửi cho Titô trong bài đọc Phụng Vụ ngày thứ Hai sau Chúa Nhật thứ 32 mùa Thường Niên, trong đó thánh nhân mô tả chi tiết về những phẩm hạnh của một giám mục nhằm mang đến trật tự trong Giáo Hội.

Giáo Hội không được sinh ra trong một trật tự hoàn chỉnh

Đức Thánh Cha chỉ ra rằng Giáo Hội được sinh ra trong sự nhiệt thành và hỗn độn nhưng cũng có “nhiều điều tuyệt vời” đã được hoàn tất. Ngài lưu ý rằng luôn có sự nhầm lẫn và mất trật tự với sức mạnh của Thánh Thần nhưng chúng ta không cần phải sợ hãi vì đó là một dấu chỉ đẹp đẽ.

Nói bằng tiếng Ý, Đức Thánh Cha giải thích rằng :

“La Chiesa non è nata tutta ordinata”, Giáo Hội chưa bao giờ được sinh ra trong một trật tự hoàn chỉnh, mọi thứ đâu vào đó, không có vấn đề gì, không có mơ hồ nhầm lẫn nào – không bao giờ. Tuy nhiên, sự nhầm lẫn và hỗn độn này phải được giải quyết và đưa vào trật tự. Ngài đã đưa ra một ví dụ, đó là Công đồng đầu tiên tại Giêrusalem: đã có mâu thuẫn giữa những người Do Thái và không phải Do Thái nhưng Công đồng Giêrusalem cuối cùng đã sửa chữa những điều ấy.

Giám mục, người quản lý của Thiên Chúa, chứ không phải người quản lý của cải

Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết thánh Phaolô đã để Tito ở lại Creta để ông sửa lại mọi thứ cho đúng và nhắc nhớ ông điều quan trọng nhất là đức tin. Đồng thời, thánh Phaolô cũng đưa ra những tiêu chuẩn và chỉ dẫn về chân dung của một vị giám mục.

Đức Thánh Cha tóm lược định nghĩa của một giám mục như sau:

Giám mục là một “người quản lý của Thiên Chúa”, chứ không phải người quản lý của cải, quyền lực, không phải người quản lý những lợi lộc tư riêng với nhau nhưng là những lợi lộc của Thiên Chúa. Vị giám mục phải luôn phải sửa sai và tự vấn: “tôi có phải là người quản lý của Thiên Chúa hay tôi chỉ là một thương gia?”. Giám mục, là người quản lý của Thiên Chúa. Ngài phải là người không thể chê trách vào đâu được: đó chính là điều Thiên Chúa đã yêu cầu Abraham: “Ngươi hãy bước đi trước mặt Ta và hãy sống trọn hảo.” Điều này, theo Đức Thánh Cha, là phẩm chất căn bản của một nhà lãnh đạo.

Phẩm hạnh của một giám mục

Đức Thánh Cha cũng đề cập đến những gì là không nên đối với một giám mục. Ngài không được ngạo mạn hay kiêu căng tự cao tự đại, không được nóng nảy hay chè chén say sưa, là một trong những thói xấu thường thấy trong thời thánh Phaolô, không được tham lam trục lợi hay dính bén với tiền bạc vật chất. Đức Thánh Cha cảnh cáo rằng một giám mục chỉ cần mắc vào một trong những khiếm khuyết ấy thôi cũng đủ trở thành một điều tai hại cho Giáo Hội rồi. Giám mục phải là “người hiếu khách”, một người “yêu mến sự thiện”, tế nhị, công chính, thánh thiện, tự chủ, trung thành với những Lời xứng đáng với đức tin mà ngài đã được dạy bảo”

Thật là tốt để tìm hiểu về những vấn đề trên ngay buổi đầu của việc điều tra trước khi bổ nhiệm giám mục, trước khi tìm hiểu bất cứ thứ gì khác.

Theo Đức Thánh Cha:

Trên hết, vị giám mục phải khiêm tốn, hiền lành, là một người phục vụ, chứ không phải ông hoàng. Đó chính là Lời Chúa, chứ không phải điều gì mới được đưa ra sau Công Đồng Vaticano II. Điều đó đã có sớm hơn rất nhiều ngay từ thời thánh Phaolô. Ngay từ đầu, Giáo Hội đã nhận thức được cần phải sửa chữa những vấn đề của các giám mục.

Điều đáng kể trước mặt Chúa, theo Đức Thánh Cha, không phải là dễ thương, giảng hay, nhưng là sự khiêm nhường và phục vụ.

Đức Thánh Cha đã kết thúc bài giảng của ngài với lời mời gọi cộng đoàn cầu nguyện cho các vị giám mục để “các vị có thể nên, và cả chúng ta cũng phải nên, như Thánh Phaolô yêu cầu”


Source: Vatican News Papa a Santa Marta: il vescovo è un servitore e non un principe