Đức Hồng Y kêu gọi sự tôn trọng hơn đối với Bí Tích Thánh Thể

Thực hành phổ biến của người Công Giáo là rước lễ trên tay trong khi đứng là một phần của cuộc tấn công của Satan nhắm vào Giáo Hội, người đứng đầu Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích của Vatican đã nhận xét như trên.

Trong lời nói đầu của một cuốn sách về vấn đề này, Đức Hồng Y Robert Sarah than thở sự thiếu tôn kính Bí tích Thánh Thể, và nhấn mạnh rằng điều này dẫn đến những tin tưởng “sai lầm” về vấn đề này.

Đức Hồng Y viết:

“Cuộc tấn công nguy hiểm nhất của Satan bao gồm những cố gắng dập tắt niềm tin vào Bí Tích Thánh Thể, gieo rắc sai lầm và ủng hộ việc đón nhận Thánh Thể không xứng đáng”.

“Đó thật là cuộc chiến giữa một bên là Tổng Lãnh Thiên Thần Micae và các thiên thần của Ngài, và bên kia là Luxiphe, vẫn đang tiếp tục diễn ra trong lòng các tín hữu: mục tiêu tấn công của Satan là Thánh lễ hy tế và Sự hiện diện thực sự của Chúa Giêsu trong hình bánh đã được truyền phép.”

“Tại sao chúng ta lại cứ khăng khăng rước lễ trên tay trong khi đứng như thế? Tại sao lại có thái độ thiếu vâng phục những dấu chỉ của Thiên Chúa như vậy?

“[Rước lễ trên lưỡi trong khi quỳ gối] là rất phù hợp với bí tích này. Tôi hy vọng chúng ta có thể tái khám phá và quảng bá vẻ đẹp và giá trị mục vụ của cách thức này. Theo quan điểm và phán đoán của tôi, đây là một vấn đề quan trọng mà Giáo Hội ngày nay phải suy tư. Đây là một hành vi thờ phượng và yêu thương mà mỗi người chúng ta có thể dâng lên Chúa Giêsu Kitô.”

Những nhận xét của Đức Hồng Y đã xuất hiện trong lời nói đầu của cuốn sách mới “Trao Mình Thánh Chúa trên tay: một nghiên cứu về lịch sử, pháp lý và mục vụ” của Don Federico Bortoli. Cuốn sách được tái bản trên trang web La Nuova Bussola Quotidiana.

Rước lễ trên tay, theo Đức Hồng Y, “liên quan đến sự phân phát nhiều tấm bánh” Thánh Thể, mặc dù nhỏ, vẫn là thân thể của Chúa. Thiếu tôn trọng điều này có thể khiến mọi người mất niềm tin vào sự Hiện diện Thực sự của Chúa, dẫn dắt người Công Giáo đến suy nghĩ cho rằng: Nếu ngay cả cha xứ cũng không quan tâm đến những hình bánh, nếu ngài cũng chỉ quan tâm đến việc ban phát cho mau các hình bánh, thì điều đó có nghĩa là Chúa Giêsu không hiện diện trong đó, hoặc chỉ ‘đến một mức độ nào đó thôi’”

Đức Hồng Y Sarah cũng chỉ trích những xúc phạm đến Bí Tích Thánh Thể, bao gồm không chỉ trong những “Lễ Đen” của giáo phái thờ Satan, mà còn phải kể đến việc đón nhận Mình Thánh Chúa bất xứng, nghĩa là rước lễ trong tình trạng tội lỗi, và điều ngày nay người ta gọi là “intercommunion” – hiệp thông Thánh Thể - đón nhận Mình Thánh Chúa bởi những người không phải là Công Giáo.

Ngài nói thêm rằng chúng ta không nên đón nhận Mình Thánh Chúa như bất kỳ món ăn nào khác, người Công Giáo phải ý thức được sự thánh thiêng của Mình Thánh Chúa.

Đức Hồng Y đặt câu hỏi:

“Tại sao chúng ta lại quá tự phụ và vô cảm trước những dấu chỉ mà chính Thiên Chúa ban cho chúng ta để giúp chúng ta tăng trưởng về tâm linh và củng cố mối quan hệ mật thiết của chúng ta với Ngài? Tại sao chúng ta không quỳ gối xuống để nhận Mình Thánh Chúa như mẫu gương của các thánh? Thật là nhục nhã khi phải quì gối xuống trước mặt Chúa Giêsu Kitô sao?”
Source Catholic Herald Cardinal Sarah: Communion in the hand part of ‘diabolical attack’ on Eucharist