Giáo xứ Phú Bình, Sàigòn: Tôn vinh Thánh Thể

“Tôn vinh Thánh Thể là tôn vinh tình yêu của Thiên Chúa trong bí tích Thánh Thể, Ngài ở lại với con người”.Đó là tâm tình cộng đoàn giáo xứ Phú Bình suy niệm trong giờ cung nghinh Thánh Thể diễn ra trong khuôn viên nhà thờ.

Xem Hình

Chiều nay Chúa Nhật 23.6.2019 Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô tại Giáo xứ Phú Bình,hạt Phú Thọ TGP.Sài gòn đã long trọng cung nghinh tôn vinh Thánh Thể chung quanh nhà thờ.Lúc 17g cha chánh xứ Gioan B. Trần Văn Trí đã rước Mình Thánh Chúa qua các trạm chầu,cộng đoàn suy tôn thờ lạy suy niệm và chiêm ngắm Chúa Giêsu trong nhiệm tích Thánh Thể.Thật vậy,tôn vinh Thánh Thể là tôn vinh tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người.Ngài đã hạ mình đến thăm con người,Ngài trở nên lương thực nuôi sống con người,bánh và rượu trở nên Thịt Máu Chúa.Chỉ có tình yêu Thiên Chúa mới có sáng kiến tuyệt diệu ở lại với con người.

Các bài suy niệm mời gọi cộng đoàn sống tình yêu thương chia sẻ của bí tích Thánh Thể,cùng nhau xây dựng cộng đoàn giáo xứ trở nên cộng đoàn đức tin và đức ái.

Kiệu Mình Thánh Chúa đi qua 4 trạm chầu,và trạm chầu cuối cùng ở tượng đài Đức Mẹ phù hộ.Sau đó cộng đoàn tiến vào nhà thờ hiệp dâng thánh lễ kính Mình Máu Thánh Chúa.Cùng đồng tế với cha cha sở Gioan B. Trần Văn Trí có cha Giuse Vũ Văn Quyên, cha Giuse Vương Sĩ Tuấn.Trong thánh lễ chiều này khu đạo Thánh Thể mừng lễ quan thày.

Martinô Lê Hoàng Vũ