Khi vào tuổi khôn lớn khoảng 9 tuổi, các em bạn trẻ được hướng dẫn rước lễ lần đầu. Các em tiếp nhận Tấm Bánh Thánh Thể Chúa Giêsu Kitô , Đấng là Thiên Chúa cùng là người Bạn cùng đồng hành với trong đời sống tinh thần đức tin.

Hằng tuần, có những người hằng ngày, rước tiếp nhận Tấm Bánh Thánh Thể Chúa Giêsu Kitô cho tâm hồn đức tin. Tấm bánh Thánh Thể Chúa là lương thực cho đời sống đức tin con người vào Thiên Chúa.

Tấm Bánh Thánh Thể Chúa Giêsu Kitô là Bí tích Mình Máu Thánh Chúa, một trong bảy Bí Tích của Hội Thánh Công Giáo.

Đâu là nguồn gốc cùng ý nghĩa của Bí Tích tấm bánh Thánh Thể Chúa Giêsu Kitô?

1. Trong bước đường rao giảng nước Thiên Chúa ngày xưa bên đất nước Do Thái, Chúa Giêsu đã loan báo trước vể tấm bánh thánh thể cho mọi người.

Dân chúng kéo đến đông đảo nghe Ngài giảng dạy, thấy vậy Chúa Giêsu chạnh lòng thương xót họ. Vì họ đói, nên đã làm phép lạ cho bánh hóa ra nhiều, năm chiếc bánh và con cá, cho hàng ngàn người ăn no đủ và còn dư thừa. ( Mt 14,13-23).

Đây là hình ảnh Chúa Giêsu muốn tiên báo nói về Tấm bánh Thánh Thể tình yêu, mà người sẽ làm sau này là lương thực nuôi dưỡng đức tin tâm hồn con người tin theo Ngài.

Trong dụ ngôn về ngày phán xét chung, sự liên đới tình bác ái với những người nghèo khó cùng khổ đói khát ngày xưa lúc còn sinh sống trên trần gian là thước đo quyết định thưởng phạt , mà vị Thẩm Phán tối cao, là Thiên Chúa, đưa ra cho mỗi con người: Ta đói, ta khát…các con đã cho ta ăn uống…( Mt 25,35)

Tấm bánh Thánh Thể chúa Kitô là tấm bánh tình liên đới giữa Thiên Chúa với con người, và giữa con người với nhau.

2. Con người xưa nay hằng đi tìm kiếm của ăn thức uống trước hết cho nhu cầu của bao tử, của gân cốt cơ quan nội tạng. Điều này càn thiết. Và hơn thế nữa còn nhằm tới nhu cầu cao hơn là sự ngon khoái thỏa mãn lòng khao khát trông mong.

Dù cho đạt tới nhu cầu cao hơn như lòng mong ước, nhưng con người vẫn còn cảm nhận sự gì thiếu thốn đưa đến hạnh phúc. Vì thế nguyên chỉ cơm bánh, hay những gì xa hoa cao sang không đủ làm cho no đủ.

Công đồng Vaticano II. đã có suy tư về đời sống con người: „ Con người là gì? Đâu là ý nghĩa và đích điểm của đời sống con người? Điều gì là sự tốt lành, là tội lỗi? Bởi đâu phát sinh sự đau khổ và ẩn chứa ý nghĩa gì? Đâu là con đường dẫn đưa đến hạnh phúc chân thực? Sự chết, sự phán xét là gì? Và sự bí ẩn nhiệm mầu sau cùng mà không diễn tả nói ra bằng lời được về bản thể con người, vì từ đó con người chúng ta đi ra và trở về là gì?

Con người sống không nguyên bằng lương thực cơm bánh lúa gạo. Con người cần câu trả lời cho những thắc mắc sâu thẳm về sự sống của chính mình.

Chúa Giêsu là tấm bánh cho sự sống trần gian. Ngài có thể mang lại cho cơn đói khát ý nghĩa: „Thầy là bánh hằng sống. Là bánh ban xuống bởi trời“ ( Ga 6,51 )

3. Trong đời sống, con người khao khát không chỉ lường thực cơm bánh lúa gạo cho thân xác mình, nhưng còn hơn thế nữa. Họ luôn hằng khao khát tình yêu thương.

Tình yêu thương là sức mạnh đầy năng lực trong đời sống : „ Con người không thể sống được nếu không có tình yêu thương. Con người như thế dậm chân tại chỗ không thể hiểu nổi. Đời sống không mang lại ý nghĩa, nếu không tiếp nhận được tình yêu thương , nếu không gặp gỡ được tình yêu thương, không có kinh nghiệm về tình yêu thương…( DGH Gioan Phaol II, Thông điệp Redemptoris hominis số 10.)

Chúa Giêsu yêu thương những người tin theo ngài tới tận cùng: „ Anh em hãy thương yêu nhau, như Thầy yêu thương anh em. Không có tình yêu nào cao qúy hơn là người hiến thân mình vì bạn hữu mình.“ ( Ga 15,12).

Bí Tích Thánh Thể là hình ảnh dấu chỉ của tình yêu thương mà Chúa Giêsu đã thiết lập để lại cho con người: Đây là mình Thầy hiến thân vì các con… Đây là máu Thầy đổ ra vì các con…

Chúa Giêsu đã mặc khải tình yêu thương của Thiên Chúa cho con người, và đồng thời ngài muốn làm cho con người có khả năng yêu thương nhau.

Tấm bánh Bí Tích Thánh Thể Chúa Giêsu là câu trả lời cho khát vọng về tình yêu thương.

4. Con người không thể chối từ được sự chết. Con người xưa nay từ cổ chí kim luôn tìm hết mọi cách đả kéo dài sự sống của mình thêm, họ muốn cạnh tranh đẩy lui sự chết ra xa. Họ không muốn nhìn cùng nói đến sự chết.

Như thế nơi họ ẩn dấu tiềm tàng một khao khát về một đời sống không bị hủy diệt. Họ có khao khát về tình yêu thương mang dẫn đưa sự hạnh phúc lâu dài bền vững.

Khao khát đó tiềm tàng sự khao khát về Thiên Chúa.: Lạy Chúa, Chúa đã tạo dựng nên chúng con. Trái tim tâm hồn con luôn tình trạng phập phồng lo âu, và chỉ tìm được sự an bình cho tới khi nghì yên bên Chúa.“ ( Thánh Augustino)

Chúa Giêsu là câu trả lời cho khao khát ước vọng về đời sống bất diệt muôn đời: „ Ai ăn bánh này, sẽ có sự sống đời đời.“ ( Ga 6,48-51).

Lm. Daminh Nguyễn ngọc Long