Cuộc khủng hoảng di dân vào Mỹ / Mexico: con người và chính trị

Bị khước từ bởi chính phủ Hoa Kỳ, một nhóm di dân khoảng 4.000 người từ Honduras, Guatemala và El Salvador đang tìm đường vào Mexico. Một luật sư di trú của Hoa Kỳ giúp chúng ta hiểu được tình trạng pháp lý của họ và các nghĩa vụ mà các quốc gia phải có đối với họ.
Nhóm gồm 4.000 người từ Honduras, Guatemala và El Salvador đang cùng nhau tiến về Mexico với niềm hy vọng họ sẽ được phép vào Mỹ. Tổng thống Trump đe dọa sẽ đóng cửa biên giới Hoa Kỳ, và chính quyền Mexico đã yêu cầu Ủy ban Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) trợ giúp. Bà Christine Reis Esq, Giám đốc Viện Nhân quyền tại Đại học Thánh Thomas ở Miami, Florida giúp chúng ta hiểu những quyền pháp lý mà người di cư có quyền mong đợi từ Mexico và Mỹ và Liên Hiệp Quốc UNHCR có thể giúp họ như thế nào.
Quyền của người di cư
“Đóng cửa biên giới không phải là một quyết định”, bà Christine cho hay "Yêu cầu của Hoa Kỳ là bất kỳ một cá nhân nào đến biên giới xin tị nạn hoặc xin bảo vệ...." Để xin tị nạn, người quốc tịch nước ngoài đến biên giới của một nước khác phải chứng minh rằng đất nước của họ không có an ninh. Quốc gia tiếp nhận “có nghĩa vụ phải thẩm định cá nhân đến biên giới xin tỵ nạn đó có khả tín là một người tị nạn không”.
Đóng cửa biên giới
Khi được hỏi về mối đe dọa của Tổng Thống Trump đóng cửa biên giới Hoa Kỳ trước đoàn người di cư; bà Christine khẳng định rằng "mọi quốc gia đều có quyền kiểm soát biên giới của họ". Tuy nhiên, bà ấy cũng cho hay điều kiện kiểm soát này cần phải "nhân đạo, công bằng và cân nhắc về sự an toàn và an sinh của những người di tản đang cần được bảo vệ".
Cắt viện trợ
Bà Christine cho hay: “Không phải chỉ cắt giảm viện trợ cho các nước mà có người di tản là một giải pháp, điều đó có thể làm cho thực tế trở nên tồi tệ hơn!”
Bà cho hay: “Rất nhiều quốc gia đang dựa vào tài trợ mà chúng ta cung cấp hầu cải thiện được tình trạng tồi tệ của đất nước họ. Vì vậy, viện trợ hoặc cắt viện trợ hoàn toàn, sẽ tạo nên một hiệu ứng trái ngược lại và chúng ta tạo nên nguyên cớ cho nhiều người di cư hơn nữa!”
Vai trò của Liên Hiệp Quốc về Tỵ Nạn (UNHCR)
Bà Christine cho hay Mexico đã yêu cầu Liên Hiệp Quốc về Tỵ Nạn UNHCR giúp họ trước số người tỵ nạn tại biên giới của họ tiếp giáp với Guatemala. Trong trường hợp này, Liên Hiệp Quốc về Tỵ Nạn UNHCR có thể thiết lập trại tỵ nạn và giúp thanh lọc xem ai thực sự là những người tỵ nạn. Sau khi đậu thanh lọc những người đó sẽ được chính phủ Mexico thừa nhận, và được phép vào Mexico, ở đó họ có thể được các quốc gia đón nhận như những người tỵ nạn". Liên Hiệp Quốc về Tỵ Nạn UNHCR cũng có thể tuyên bố ai là người tị nạn và liên hệ với những quốc gia muốn đón nhận họ. Trong trường hợp này, Hoa Kỳ sẽ được yêu cầu nhận một số, nhưng không phải là tất cả.
Những ai sẽ được đậu thanh lọc?
Nhóm di dân đầu tiên xuất phát từ San Pedro Sula ở Honduras, khoảng 160 người. Bà Christine nói với chúng tôi rằng thành phố này là "một trong những thành phố nguy hiểm nhất, nguy hiểm nhất trên thế giới". Trên đường di tản có nhiều người Honduras khác, cả những người Guatemala và có thể người El Salvador đã gia nhập nhóm phát xuất này.
Bà Christine cho hay nhiều tin tức được thêu dệt và đang giữa thời gian tranh luận bầu cử tại Mỹ lại càng làm cho tình trạng thêm nóng hơn! Theo bà thì "Thông tin liên quan đến đoàn người di cư này đang bị kích động trước những nỗi hoảng sợ. Chúng tôi tin rằng đoàn di dân này không phải đầy những tội phạm, những người bị đau yếu, hoặc có nhiều những thảm họa tương tự ... Chúng ta biết rằng có nhiều trẻ em, và một số không có những người thân cùng đi... "