Lời kêu gọi yểm trợ những người di cư: Đức Thánh Cha kêu gọi cộng đồng quốc tế hãy dấn thân:

Ngày 17/12/2018, Đức Thánh Cha kêu gọi Cộng đồng quốc tế hãy lãnh trách nhiệm với những người di cư.
Đức Thánh Cha đã kêu gọi như vậy, vào đêm trước ngày Ngài mừng sinh nhật lần thứ 82, sau khi Ngài đọc Kinh Truyền Tin vào trưa Chúa Nhật 16 tháng 12 năm 2018, tại Quảng trường Thánh Phêrô, ĐTC nhắc lại những cam kết gần đây đã được bàn luận về di dân an toàn, được nhóm họp tại nước Ma-rốc trong những ngày 10-11 / 12/2018 vừa qua.
Để có những cuộc di cư an toàn, xảy ra trong trật tự, mà Đại hội Quốc tế về Di dân đã phê duyệt vào tuần trước tại ERICesh, Morocco. Nó là mẫu số chung cho Cộng đồng quốc tế tham chiếu.
Đức Thánh Cha nhấn mạnh làm thế nào để điều này không những được thực hiện một cách có trách nhiệm, mà còn kiến tạo được sự đoàn kết giữa người Hồi giáo và thế giới trong tình thương xót lấn tuất.
Do đó, tôi hy vọng nhờ vào nguyên tắc đó, Cộng đồng quốc tế sẽ có thể hành động với trách nhiệm, đoàn kết và lòng trắc ẩn đối với những người, vì những lý do khác nhau, buộc phải rời bỏ đất nước của họ, và tôi cầu nguyện cho tất cả sẽ nỗ lực thực hiện được quyết tâm này.
Vào ngày 10 tháng 12 năm 2018, Chủ tịch của Bộ Ngoại giao Vatican, Đức Hồng Y Pietro Parolin, người đứng đầu phái đoàn Vatican, đã phát biểu trong Đại hội Di dân tại ERICesh. Đức Hồng Y cho hay Đức Thánh Cha có thể sẽ thực hiện một chuyến Tông du nếu Ngài được mời… Thật vậy, Đức Phanxicô đã chấp nhận lời mời của Giáo hội và chính phủ đến thăm Ma-rốc vào những ngày 30-31 tháng 3 năm 2019.