“ Tung hô nữ vương cao sáng hiển vinh. Ôi Mẹ khiết trinh ,tình lân ái hằng thương khắp người thế…” Lời bài ca nhập lễ đã hướng cộng đoàn sốt sáng tham dự Lễ Đức Maria Nữ Vương bổn mạng Gia Đình Tận Hiến giáo xứ Tân việt diễn ra lúc 17g30 thứ tư 22/8/2018 . Thánh lễ do cha Luca Maria Phạm viết Cương (CRM) chủ tế cùng với sự hiện diện của cộng đoan dân Chúa giáo xứ Tân việt.

Xem Hình

Đúng 17g30 đại diện quý chức ,các đoàn thể CGTH đón cha chủ tế từ tiền sảnh Thánh đường lên cung thánh bắt đầu thánh lễ tạ ơn.

Đầu lễ cha chủ tế nhắn nhủ : Hôm nay chúng ta họp nhau nơi đây để mừng kính Đức Maria Nữ Vương, đây là một hồng ân mà Thiên Chúa thương ban cho mẹ Maria trong tâm tình đó chúng ta với một hân hoan vui mừng vì người Mẹ của chúng ta đã được Thiên Chúa tưởng thưởng không những cho riêng Mẹ mà còn cho cả mỗi người chúng ta, trong niềm vui đó chúng ta cùng sốt sáng bước vào thánh lễ.

Chia sẻ Tin mừng Cha chủ tế nói : Khi thiết lập ngày lễ Đức Maria Nữ Vương , giaó hội không đặt ra cho chúng ta một tín điều là phải tin nhưng giáo hội muốn chúng ta hướng lòng về Mẹ Maria và tôn nhận Mẹ là Nữ Vương hay nói cách khác chúng ta phải nhìn nhận địa vị cao cả của Mẹ để chúng ta có lòng yêu mến Mẹ hơn .

Hiến chế ánh sáng muôn dân của công đồng Vaticano 2 nói rằng, khi kết thúc cuộc đời này, Đức Maria đã được đưa lên trời cả hồn và xác và được Thiên Chúa tôn làm Nữ Vương vũ trụ vì Mẹ đã mau mắn đáp lại hai tiếng xin vâng và đã cộng tác vào công trình cứu độ của Thiên Chúa.

Vì thế trong cuộc đời của chúng ta nhất là của anh chị em gia đình Tận hiến, chúng ta đã tận hiến cho Mẹ, đã nhận Mẹ Maria làm tôn chủ vì thế chúng ta hãy để Mẹ điều khiển cuộc đời chúng ta chắc chắn Mẹ sẽ giúp chung ta

Đi đúng đường lối của Thiên Chúa.

Xin Mẹ Maria Nữ Vương làm chủ tâm hồn mỗi người chúng con.

Thánh lễ tiếp tục với lời nguyện Tín Hữu và dâng của lễ.

Mừng kính Đức Maria Nữ Vương, xin cho mỗi người chúng con luôn biết lắng nghe tiếng Chúa và biết nói tiếng xin vâng như Mẹ khi xưa.

Vinh sơn Trần văn Đẩu