Các giám mục giáo tỉnh Owerri, Nigeria, đã khích lệ anh chị em giáo dân thuộc giáo phận Ahiara "tuân phục Đức Thánh Cha, Vị Đại Diện của Chúa Kitô, vô điều kiện" và chấp nhận sự lãnh đạo của Đức Cha Peter Okpaleke.

Các linh mục và giáo dân Công giáo ở Ahiara đã từ chối công nhận Đức Cha Okpaleke, gây ra một cuộc khủng hoảng trong giáo phận. Tháng Sáu, Đức Thánh Cha Phanxicô đã viết thư cho hàng giáo sĩ Ahiara, nói rằng những linh mục nào không chấp nhận thẩm quyền của vị giám mục được bổ nhiệm trong vòng 30 ngày sẽ bị đình chỉ khỏi chức vụ.

Các giám mục Owerri đã cảm ơn Đức Thánh Cha vì sự can thiệp của ngài, và kêu gọi các tín hữu tuân theo. Các vị nói rằng:

“Chúng tôi, các giám mục trong giáo tỉnh Owerri, đã biết và cảm nhận được tầm mức vụ tai tiếng và nỗi đau đớn của sự chia rẽ trong cuộc khủng hoảng ở giáo phận Ahiara. Nhiều người đã bị tổn thương nặng nề, và nhiều người khác đã cảm thấy cay đắng. Chúng tôi, các giám mục và mục tử của anh chị em nài van anh chị em hoán cải, tha thứ và hòa giải.”

Nói chung về tình hình trong xã hội Nigeria đang gặp rắc rối bởi những chia rẽ sâu xa, các Giám Mục kêu gọi tất cả người dân Nigeria nên “tránh tất cả các hình thức và các ngôn từ thù hận có khả năng kích thích thêm những căng thẳng”.