Đối thoại với Hồi giáo dưới ánh sáng của chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo và sự nổi lên của quân khủng bố Hồi Giáo IS là một chủ đề hàng đầu trong các cuộc thảo luận tại cuộc họp mùa thu của các giám mục Pháp tại Lộ Đức.

Đức Hồng Y Jean-Louis Tauran, Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về Đối thoại Liên tôn, đã tham dự cuộc họp và cho biết tại một cuộc họp báo rằng nhận xét của Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô thứ 16 về Hồi giáo trong diễn từ tại Đại Học Regensburg vào năm 2006 thực sự có tính “tiên tri” dưới ánh sáng của những gì đã diễn ra trong những năm gần đây.

Theo tờ La Croix, Đức Hồng Y Tauran nói tại cuộc họp báo rằng:

“Hồi giáo và Kitô Giáo là hai tôn giáo với một ơn gọi toàn cầu; xích mích là chuyện bình thường. Nhưng sự khác biệt là chúng tôi đề xuất, còn họ thì áp đặt.”

Source: Catholic World News -Vatican cardinal: Pope Benedict’s Regensburg address was ‘prophetic’