“Với Đức Hồng Y Sarah, một bậc thầy về im lặng và cầu nguyện nội tâm, Phụng Vụ được chăm sóc tốt”, Đức Bênêđíctô thứ 16 đã viết như trên trong lời tựa một cuốn sách mới của vị Hồng Y Phi Châu. Cuốn sách mới của Đức Hồng Y Tổng Trưởng Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích có tựa đề là “The Power of Silence” – nghĩa là “Sức Mạnh của Sự Yên Lặng”, sẽ được xuất bản trong tương lai gần. Tuy nhiên, ngay bây giờ, người ta có thể đọc bản tóm tắt trên First Things.

Đức Bênêđíctô thứ 16 viết tiếp:

“Bất cứ ai ngày hôm nay đọc những lời bình luận dài dòng tới đâu đi nữa về Phúc Âm thì cuối cùng vẫn thất vọng”.

Theo Đức Bênêđíctô thứ 16, để hiểu Lời Chúa, ta phải bắt chước gương của Chúa Giêsu. Ngài luôn cầu nguyện trong im lặng trước khi lên tiếng giảng dạy.

Đức Bênêđíctô thứ 16 giải thích như sau:

“Chúng ta biết rằng diễn từ của Chúa, những lời nói của Ngài, luôn xuất phát từ sự im lặng và chỉ có thể trưởng thành ở đó. Vì vậy, Lời Ngài chỉ có thể được hiểu một cách chính xác nếu cả chúng ta nữa, cũng tháp nhập vào sự im lặng của Người, và học cách nghe Lời Chúa từ sự im lặng của Ngài.”

Đức Bênêđíctô thứ 16 đã gần như giữ sự im lặng hoàn toàn kể từ khi ngài thoái vị hôm 11 tháng Hai năm 2013. Vì vậy, lời tựa của ngài viết cho cuốn sách này, và sự ủng hộ của ngài dành cho Đức Hồng Y Sarah, là đặc biệt đáng chú ý.

Cuối cùng, Đức Bênêđíctô thứ 16 viết:

“Chúng ta nên biết ơn Đức Giáo Hoàng Phanxicô vì đã bổ nhiệm một vị thầy tâm linh như thế làm người đứng đầu của bộ chịu trách nhiệm về việc cử hành phụng vụ trong Giáo Hội”