Trong một diễn biến rất họa hiếm trong các sinh hoạt chính trị thế tục, một thành viên trong nội các Anh đã trích dẫn ý kiến của Đức Bênêđíctô thứ 16 về “chế độ độc tài của chủ nghĩa tương đối”.

John Hayes, Bộ trưởng Giao Thông Anh, đã phát biểu tại một sự kiện được tổ chức bởi các chuyên gia cố vấn trong nhóm Respublica, như là một phần trong một dự án văn hóa của họ.

Trong bài phát biểu của mình, ông Hayes nói rằng chúng ta nên đánh giá cao sự thẩm mỹ bởi vì “Chân lý là một điều tuyệt đối. Thẩm mỹ là phương tiện qua đó chân lý được mặc khải cho chúng ta ở dạng dễ hiểu nhất”.

Ông Hayes nhận xét rằng “Chúng ta đã đánh mất niềm tin nơi sự thẩm mỹ, vì chúng ta đã mất niềm tin của chúng ta nơi những lý tưởng. Như Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô thứ 16 đã than thở: ‘Người ta đang thành lập một chế độ độc tài của chủ nghĩa tương đối, nó không nhìn nhận điều gì là chung kết và để cho cái tôi và ý muốn của mình là mẫu mực duy nhất.’”

Đây là một phần trong bài giảng của Đức Hồng Y Josheph Ratzinger trong thánh lễ khai mạc Cơ Mật Viện vào ngày 18 tháng Tư, 2005. Toàn bộ bài này có thể đọc ở đây: http://vietcatholic.net/News/Read.aspx?id=25797

Bộ trưởng Giao Thông John Hayes nói ông muốn “thách thức tính cách của những thiết kế đã được chấp nhận trên các con đường bộ và đường sắt được xây dựng trong thời gian gần đây.”

Hầu hết sự xấu xí trong nghệ thuật và kiến trúc hiện đại, theo ông Hayes, xuất phát từ “ý niệm của Nietzsche theo đó quá khứ là quá khứ, không phù hợp hay có liên quan gì đến chúng ta; và rằng chúng ta có thể tạo ra một hệ thống các giá trị riêng của mình; chính xác như Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô thứ 16 đã nói: ‘Người ta đang thành lập một chế độ độc tài của chủ nghĩa tương đối, nó không nhìn nhận điều gì là chung kết và để cho cái tôi và ý muốn của mình là mẫu mực duy nhất.’”

Ông John Hayes nói tiếp rằng trong tư cách Bộ trưởng Giao Thông, ông muốn ưu tiên cho cái đẹp, ông đã và đang đặt ra kế hoạch nhằm bảo đảm đường giao thông và đường sắt sẽ thể hiện sự thẩm mỹ tại mỗi khúc quanh, mỗi điểm dừng.

Ông Hayes, là một người Anh giáo, và là một thành viên trong hội bảo vệ thai nhi. Ông được bầu vào Quốc hội năm 1997 và đã làm bộ trưởng nhiều bộ khác nhau từ năm 2010.