ĐÊM VỀ TRÊN DÒNG SÔNG SEIN
Ảnh của Dominic Đức Nguyễn

Sông Sein lấp lánh long lanh
Paris thêu dệt bức tranh muôn mầu
(KD)