Quý Cha, Qúy Tu sĩ và Bạn trẻ sẽ tham gia Đại Hội Giới Trẻ tại Kraków thân mến,

Ban tổ chức vừa gửi địa chỉ của nơi tổ chức giáo lý Việt ngữ như sau (có kèm bản đồ):
1.04.6.1 św. Szczepana
ul. Sienkiewicza 19, 30-033 Kraków
Nhấn vào đây xem bản đồ hay xem ở phía dưới đây

Các bài giáo lý sẽ diễn ra vào những ngày sau đây:
  • Thứ tư ngày 27 tháng 7
  • Thurday 28 tháng bảy
  • Thứ Sáu ngày 29 tháng 7
Xin lưu ý rằng đã có một sự thay đổi trong lịch trình thời gian: Các giờ của giáo lý là 09:00 giờ sáng tới 12:00 giờ trưa. Ban Tổ chức Krakow đã rút ngắn thời gian để các phiên họp sẽ kết thúc vào lúc 12 giờ trưa thay vì lúc 13:00 giờ sau trưa.

Sự thay đổi giờ là để đảm bảo rằng các bạn trẻ sẽ có thời gian sau khi dạy giáo lý có thể tới được địa điểm cho các sự kiện buổi chiều.