Venezuela (Caracas) (Zenit 13/01/2004) - Vào dịp kết thúc khóa họp khoáng đại của Hội Ðồng Giám Mục Venezuela hồi tuần trước, các Giám Mục nước này đã lên tiếng cảnh cáo về tình trạng nền dân chủ đang có nguy cơ bị suy thoái, để bị thay thế bằng một kế hoạch riêng có tính cách mạng của giới lãnh đạo chính trị.

Trong cuộc họp khoáng đại lần này, các Giám Mục Venezuela đã thảo luận về hoàn cảnh xã hội, kinh tế, chính trị cũng như tinh thần của quốc gia. Thừa nhận có những nỗ lực để tìm giải pháp cho các vấn đề từ phía người dân, tuy nhiên các Giám Mục Venezuela cho rằng hướng đi của giới lãnh đạo chính trị, --- cụ thể là từ phía tổng thống Hugo Chavez, --- đang đưa đất nước Venezuela tới một tình trạng phân cực, gây chia rẽ thêm giữa người dân trong nước. Sự bất khoan nhượng nay đã biến thành thù hận, cực đoan và bạo động.