44. Tinh thần khô khan nhạt nhẽo, là do lòng khiếm khuyết lửa yêu mến và trung thành.

(Thánh Terese of Lisieux)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")

----------
http://www.vietcatholicnews.net
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://nhantai.info