VINH - Nhằm sống tinh thần Mùa Chay một cách cụ thể, ngày 23.02.2012, giáo xứ Làng Nam, tuy không có điều kiện vật chất, nhưng đã đóng góp tinh thần, để cho hơn 200 em học sinh Trường Dân Tộc Bán Trú Phà Đánh II, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An, nhận được những món quà đáng quý.

Xem hình ảnh

Trong sứ điệp Mùa Chay năm 2012 và của Đức Giám mục giáo phận Vinh Phaolô Nguyễn Thái Hợp, trong Thư Mục Vụ Mùa Chay 2012, về việc cần biểu lộ tinh thần Mùa Chay bằng những hành động bác ái cụ thể, giáo xứ Làng Nam, tuy không có điều kiện vật chất, nhưng đã cố gắng liên lạc với các ân nhân, để có được 800 kg gạo, 45 bao quần áo cũ và một số bánh kẹo trao tặng cho các học sinh và một số gia đình dân tộc thiểu số ở xã Phà Đánh, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An.

Bên cạnh những món quà mà giáo xứ kêu gọi được trên đây, giáo xứ còn mời được ba vị ân nhân, đến từ quê hương của linh mục quản xứ Antôn Hoàng Trung Hoa, giáo xứ Phú Vinh, cùng đi. Ông G.B Hoàng Văn Thịnh, người dẫn đầu đoàn Bác Ái Phú Vinh, đã trao tặng cho Trường 15.000.000 đồng, để góp phần sửa chữa các lán ngủ cho các em học sinh, và tặng trực tiếp cho mỗi em một cái áo mới.

Trường Dân Tộc Bán Trú Phà Đánh II, cách thành phố Vinh khoảng 230 km; có hơn 200 em học sinh, gồm các lớp từ lớp 1 đến lớp 9. Các em là người dân tộc Khơ Mú và Thái.