NGHỆ AN - Chương trình đầy đủ của một kỳ làm phúc của các linh mục Dòng Chúa Cứu Thế gồm ba thời kỳ: Tiền Phúc, Đại Phúc và Hậu Phúc. Chuẩn bị cho tiến trình đó, giáo xứ Làng Nam đã khởi đầu với Tuần Tiền Phúc thật sốt sắng.
Xem hình ảnh
Mặc dù bề bộn công việc tu sửa nhà thờ xứ và dang dở ngôi nhà thờ của một họ lẻ, nhưng ý thức tầm quan trọng của việc xây dựng ngôi đền thờ tâm hồn, linh mục quản xứ - Antôn Hoàng Trung Hoa, đã kết hợp bầu không khí Mùa Chay và hướng đến việc chuẩn bị cho những ngày đại hồi tâm và canh tân đời sống trong năm nay, cha đã mời cha Luca Lê Viết Phương, tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế, về giảng tuần Tiền Phúc và ban bí tích Hòa Giải trong ba ngày liền - từ 28 đến 30/03/2011. Nhờ từ những bài giảng trong Thánh Lễ, các tín hữu đã đến lãnh bí tích với chiều sâu hơn.

Chương trình sau tuần Tiền Phúc là các tín hữu rước tôn ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp về tám tổ trong giáo xứ. Từ nay đến cuối tháng 5/2011, tám tổ lần lượt rước tôn ảnh Đức Mẹ đến viếng thăm từng gia đình và cầu nguyện với nhau vào mỗi buổi tối.

Giáo xứ Làng Nam thuộc giáo hạt Xã Đoài, nằm trong đơn vị hành chánh xã Nghi Trung, Nghi Lộc, Nghệ An. Giáo xứ được thành lập vào năm 1927, hiện có gần 1600 giáo dân, với 4 giáo họ là Làng Nam, Đông Thuận, Kẻ Sừa và Nguyệt Đàm.