Sáng nay, ngày Quốc Tế Bệnh Nhân – 11.2, giáo xứ Làng Nam đã tổ chức Thánh lễ cầu nguyện cho các bệnh nhân. Thánh lễ diễn ra vào lúc 9h. Trước đó, linh mục quản xứ Antôn Hoàng Trung Hoa đã ngồi tòa giải tội cho các bệnh nhân. Sau bài giảng Lời Chúa, cha Antôn đã cử hành bí tích Xức Dầu cho các bệnh nhân và những người già cả.

Xem hình ảnh

Cũng trong Thánh Lễ hôm nay, có một nhóm bạn trẻ đến từ giáo Bùi Ngọa, Tân Lộc và các bạn trẻ tại giáo xứ Làng Nam thành lập nhóm Hiệp Lân. Các bạn trẻ trong nhóm Hiệp Lân muốn thể hiện sự hiệp nhất của Giáo Hội, cộng tác với nhau để tỏ lòng lân ái với những người đau khổ.

Chính các bạn trẻ trong nhóm Hiệp Lân, sáng nay đã đến một số gia đình trong giáo xứ Làng Nam để đưa các bệnh nhân, ông bà cụ đến tham dự Thánh lễ và lãnh nhận bí tích Xức Dầu.

Sau Thánh lễ, cha Antôn và nhóm Hiệp Lân đã chuyển 20 phần quà của một ân nhân đến cho các bệnh nhân và những người già cả.