Những Giám Mục Hoa Kỳ Đầu Tiên Đến Thăm Ad Limina

Vatican City, 4/ 11/ 2011 (CAN/ EWTV News) – Điều phối viên của đoàn đại biều các giám mục Hoa Kỳ có chuyến viếng thăm “ad milina” tại Vatican đã gây ấn tượng sâu sắc với các quan chức Vatican theo sau những sự kiện ở Hoa Kỳ.

Bắt đầu với một nhóm giám mục, mười lăm đại biểu sẽ tới Rome để bàn bạc với ĐTC Benedict XVI và các quan chức Vatican về sự lành mạnh và tương lai của Giáo Hội Công Giáo ở Hoa Kỳ.

Giám mục Robert C. Evans, Trợ tá Giám mục Providence đã nói với CNA ngày 4 tháng Mười Một, “Tôi thiết nghĩ điều quan trọng đối với những giám mục để biết rằng những giáo đoàn và những quan chức khác của Vatican hiểu những gì đang diễn ra trong Giáo Hội và công đồng xã hội Hoa Kỳ. Và từ những cuộc gặp gỡ của chúng tôi vào sáng nay đã cho thấy rằng các ngài am tường mọi diễn biến của cả hai.”

Giám mục Evans là điều phối viên cho đoàn đại biểu đến từ những tiểu bang đông bắc Rode Island, Connecticut, Maine, Vermont, New Hamshire và Massachusetts. Chuyến viếng thăm của họ kéo dài đến thứ Tư, 9 tháng Mười Một.

Các giám mục bộc lộ trong Thánh Lễ tại mộ Thánh Phê-rô trước khi gặp gỡ phái bộ Giáo lý Đức tin và Giám mục Đoàn.

“Các ngài cả hai đều nhận biết sâu sắc về những thách thức mà chúng tôi đang phải đối mặt và chúng tôi đươc yêu cầu đưa ra những ý kiến của mình về những gì đang diễn ra trong số những người Công Giáo, những nhóm sắc tộc khác nhau, sự thực thi của người dân chúng tôi cũng như những thách thức mà chúng tôi đối mặt chẳng hạn như chăm sóc sức khỏe và việc rao giảng phúc âm.

Đây là chuyến thăm ad limina đầu tiên của Giám mục Evans, nhưng ngài cho biết ngài lấy làm thảng thốt về sự chú ý lằng nghe và thảo luận của Vatican.

“Các ngài thực sự chú ý quan tâm những gì mà chúng tôi phải nói lên tất cả mọi vấn đề, một sự them khát nhận thức và thông tin và điều đó đã được thực hiện rất đáng kể.”

Chuyến thăm sáu ngày này gồm một thời giam biểu bận rộn với những buổi cầu nguyện và găp gỡ với những giám mục trú ngụ tại Domus Santae Marthae của Vatican.

Thứ Bảy, 5 tháng 11, họ tham dự Thánh Lễ tại Nhà Thờ cổ Thánh Phao-lô, nơi an nghỉ cuối cùng của Thánh Phao-lô. Ngày hôm sau họ thăm Casa Santa Maria, nơi thường trú của trường dòng Bắc Mỹ.

Mỗi giám mục sẽ có một cuộc yết kiến với ĐTC Benedict. Sáng ngày 4/ 11, những giám mục Boston được Hồng y Sean P. O’Malley O.F.M hướng dẫn đến gặp Đức Thánh Cha, ngày hôm sau các giám mục Hartford có dịp yết kiến ĐTC Benedict XVI.

Thuật ngữ “ad limina” được chuyển từ cụm từ tiếng Latin “ad limina apostolorum” – điểm xuất phát của các tông đồ, ám chỉ cuộc hành hương tới phần mộ của hai Thánh Phê-rô và Phao-lô mà được các giám mục yêu cầu. Những cuộc thăm viếng diễn ra năm năm một lần.

Jos. Tú Nạc, NMS