Các Giám Mục Bắc Mỹ về Rôma viếng thăm "ad limina"


VATICAN (CNS) -- Đức Hồng Y Sean P. O'Malley từ Boston nói: Cùng nhau cầu nguyện tại mộ hai Thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô và yết kiến Đức Thánh Cha Benedict XVI phải là thời gian để các giám mục tăng cường đức tin của họ.

Đức Hồng Y là vị chủ tế và giảng thuyết trong Thánh Lễ tại hầm Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô, trong một nhà nguyện trước mộ hai thánh ngày 4 tháng 11.

Cùng đồng tế với ngài là các giám mục từ Maine, Vermont, New Hampshire, Massachusetts, Rhode Island và Connecticut -- đây là nhóm giám mục Hoa Kỳ đầu tiên viếng thăm "ad limina" tại Vatican đề trình bầy về tình hình của giáo phận của họ.

Trong bài giảng, Đức Hồng Y nói với các giám mục bạn là sau khi Chúa Giêsu bị bắt trong vườn Giệtsêmani, "Phêrô đã bỏ trốn. Ông đã cố gắng đi theo Chúa với một khoảng cách xa an toàn, đây là một điều tất cả chúng ta đôi khi cũng đã từng làm. Nhưng Phêrô đã khám phá ra rằng không thể nào làm như vậy được; chúng ta chỉ có thể đi theo Người thật gần."

Đức Hồng Y nói: Sau khi sống lại, Chúa Giêsu hỏi Phêrô ba lần xem ông có yêu mến Người không, vì tình yêu là thước đo đức tin.

Ngài nói: "Chúa Giêsu không hỏi Phêrô xem ông có giỏi giang, thông minh, có năng khiếu tổ chức hay gây qũy, hay kết quả kiểm tra trí tuệ Myers-Briggs của ông. Chúa Giêsu chỉ hỏi, "Con có yêu mến Thầy không?'"

Đức Hồng Y O'Malley nói tình yêu của Chúa Kitô là một điều kiện tiên quyết cho sứ vụ của Phêrô và cũng là điều tiên quyết cho sứ mệnh của các giám mục ngày nay.

Tình yêu Phêrô dành Chúa Kitô đã đưa ngài đến Rôma, Đức Hồng Y nói, nhưng -- theo truyền thuyết -- trong khi việc bách đạo gia tăng, Phêrô quyết định chạy trốn thêm một lần nữa. Trong khi rời thành phố, ngài đã thấy Chúa Kitô Phục Sinh và hỏi Người "Quo vadis?" ("Thưa Thầy, Thầy đi đâu?"), và Chúa Giêsu trả lời là Người đang đến Rôma để chịu đóng đanh một lần nữa. Phêrô đã cải tiến đức tin và trở lại thành phố nơi ngài chịu tử đạo.

Đức Hồng Y nói: "Mỗi người trong chúng ta đã trải qua một hay hai trường 'quo vadis'". Mong rằng, việc chúng ta quy tụ nơi đây tại mộ Thánh Phêrô và gần gũi Đức Thánh Cha Benedict sẽ canh tân trong chúng ta lòng đại lượng, tính can đảm và đức tin để đi theo Chúa Giêu thật gần, khiến cho chúng ta có thể nói tận đáy lòng điều Phêrô đã nói, 'Lạy Thầy, Thầy biết hết mọi sự. Thầy biết con yêu mến Thầy.'"