Giáo dân giáo hạt Cầu Rầm tuần hành phản đối việc chính quyền chiếm đất nhà thờ

Vào hồi 8h30 ngày 7/8/2011 sau thánh lễ tại nhà thờ Giáo xứ Cầu Rầm. Gần 5000 giáo dân trong giáo hạt Cầu Rầm đã xuống đường tuần hành nhằm phản đối quyết định của UBND tỉnh Nghệ An về việc lấy khu đất nhà thờ Cầu Rầm cũ làm nơi xây dựng đài tưởng niệm liệt sỹ, công viên công cộng…

Ngày 27/7/2011 trong công văn trả lời Đơn kiến nghị của giáo xứ Cầu Rầm, UBND tỉnh Nghệ An nêu rõ "Khu đất mà Giáo xứ Cầu Rầm đề nghị chuyển để xây dựng nhà thờ, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã quyết định và giao cho Uỷ ban nhân dân thành phố Vinh xây dựng công viên công cộng, phục vụ lợi ích cộng đồng,…". cũng với giọng điệu, và đường lối như vụ "Thái Hà" nhà cầm quyền Nghệ An đã cương quyết bằng mọi giá không trả lại đất cho nhà thờ Cầu Rầm.

Câu trả lời của nhà cầm quyền Nghệ AnQuá bức xúc trước câu trả lời của UBND tỉnh Nghệ An,vào hồi 8h30 ngày 7/8/2011 sau thánh lễ tại nhà thờ Giáo xứ Cầu Rầm. Gần 5000 giáo dân trong giáo hạt Cầu Rầm đã xuống đường tuần hành nhằm phản đối quyết định của UBND tỉnh Nghệ An về việc lấy khu đất nhà thờ Cầu Rầm cũ làm nơi xây dựng đài tưởng niệm liệt sỹ, công viên công cộng. Mặc dù trong lòng giáo dân rất phẫn uất vì quyết định của UBND tỉnh nhưng đoàn tuần hành vẫn rất trật tự, ổn định… họ giương cao những biểu ngữ, ca vang những lời kinh Hoà Bình, thể hiện tinh thần đoàn kết, yêu thương của những người Kitô giáo.

Xem hình tuần hành

Cuộc tuần hành kết thúc bằng giờ cầu nguyện tại lèn Đức Mẹ Lộ Đức tại giáo xứ Yên Đại. Trong tâm tình của những người con dâng lên mẹ những lời nguyện chân thành, mong cho xã hội bớt bất công, công lý đuợc thực thi, mong cho các nhà lãnh đạo biết nhìn nhận ra sai lầm và thay đổi… Chắc chắn rằng từ cuộc tuần hành này sẽ thắp lên trong mỗi người một ngọn lửa, ngọn lửa của sự yêu thương, ngọn lửa của sự đoàn kết…và khi tất cả ngọn lửa trong lòng mỗi người không kể lương hay giáo, giàu hay nghèo được thổi bùng lên. Thì….

Peter Dũng