"Sống người Công giáo ở Trung Quốc”: Một Blog mới của hãng tin Fides

Khuyến khích đối thoại giữa các người phụ trách truyền giáo

ROMA – Hãng tin Fides thông báo rằng hãng đã tạo ra blog "Sống người Công Giáo ở Trung Quốc" (Etre catholiques en Chine, Being catholic in China), như một phương tiện "thông tin và đào tạo nhằm giúp người Công giáo Trung Quốc Đại lục".

Blog này có địa chỉ: http://catholicsinchina.blogspot.com

Fides giải thích: “Đây là thời điểm thuận tiện của Chúa Thánh Thần, đòi hỏi một việc đọc tình hình cẩn thận, để cho Giáo Hội, vốn có mặt trong mọi quốc gia và mọi nền văn hóa, có thể tự do thực hiện sứ vụ đã được Chúa Kitô uỷ thác”.

Fides nhấn mạnh rằng thông qua blog, người ta có thể "đối thoại và trợ giúp các người có trách nhiệm phối hợp hoạt động Truyền giáo về các vấn đề liên quan đến Trung Quốc".

Cuối cùng, blog này có thể "làm một công cụ của sự hiệp nhất Giáo Hội tại Trung Quốc với tất cả các Giáo hội trên thế giới và với Giáo Hội hoàn vũ". (Zenit 13-7-2011)

Phạm Kim An