LĐCGVN-HK (31.5.2011) - Cộng đồng Dân Chúa đón nhận tin vui và hân hoan chúc mừng
các tân Linh mục và Phó tế Việt Nam tại Hoa Kỳ sau đây được trao ban Thừa tác vụ trong năm 2011.

Tân Linh mục được thụ phong ngày 7 tháng 5 năm 2011:
Lm. Dominic Trần Thanh Thiện Toàn, Giáo phận Palm Beach, Florida

Các tân Linh mục được thụ phong ngày 20 tháng 5 năm 2011:
Lm. Anthony Bùi, Giáo phận San Bernadino, California
Lm. Ngô Khấn, Giáo phận San Bernadino, California
Lm. Peter Phan, Giáo phận San Bernadino, California

Các tân Linh mục được thụ phong ngày 21 tháng 5 năm 2011:
Lm. Trần Quốc Bảo, SVD, Techny/Chicago, Illinois
Lm. Yuping Duan, SVD, Techny/Chicago, Illinois
Lm. Peter Trần Ngọc Duy, SVD, Techny/Chicago, Illinois
Lm. Dominic Phạm Ngọc Huỳnh, SVD, Techny/Chicago, Illinois
Lm. Joseph Nguyễn Công Minh, SVD, Techny/Chicago, Illinois

Tân Linh mục được thụ phong ngày 28 tháng 5 năm 2011:
Lm. Trần Quốc Đạt, CSP, New York, New York

Các Phó tế sẽ được thụ phong Linh mục ngày 4 tháng 6 năm 2011:
Phó tế Giuse Nguyễn Văn Khiếm, Giáo phận Fort Worth, Texas
Phó tế Augustinô Maria Trương Trường Kỳ, CMC, Carthage, Missouri
Phó tế Joseph Đặng Hoàng Nhật, SDD, Portland, Oregon
Phó tế Tammylee Ngô, OFM
Phó tế James Phan, OFM
Phó tế Joseph Nguyễn Thắng
Phó tế Timôthêô Maria Trần Việt Thắng, CMC, Carthage, Missouri
Phó tế Andrew Nguyễn Chí Thông, Giáo phận San Jose, California

Các Phó tế sẽ được thụ phong Linh mục ngày 11 tháng 6 năm 2011:
Phó tế Lê Duy, Giáo phận Orange, California
Phó tế Nguyễn Đạt
Phó tế Dominic Phan, OP
Phó tế Trần Quân, Giáo phận Orange, California
Phó tế Nicolas Nguyễn Tâm, Giáo phận Orange, California
Phó tế Martin Bùi Tuấn, Giáo phận Orange, California.

Cộng đồng Dân Chúa hân hoan chúc mừng các Tân Chức và gia đình.
Nguyện xin Thiên Chúa tiếp tục tuôn đổ xuống đầy tràn ân sủng và thánh hóa
các Linh mục của Chúa trên con đường tông đồ phục vụ và loan báo Tin Mừng ơn cứu độ.

Xin gửi tin về địa chỉ bantinliendoan@gmail.com và tinconggiao@gmail.com các tân Linh mục năm 2011
chưa có tên trong danh sách trên đây, để Cộng đồng Dân Chúa được biết, hiệp thông cầu nguyện và chúc mừng.

HÂN HOAN CHÚC MỪNG!
Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ