Giáo Xứ Nhượng Nghĩa Dâng Thánh Lễ Tạ Ơn Mừng Tân Linh Mục

Lúc 17g00 ngày 26 / 6 / 2017 , tại Thánh Đường Nhượng Nghĩa, Cộng đoàn Giáo xứ Nhượng Nghĩa hân hoan đón năm Tân Linh mục vừa được Đức Giám Mục Giáo phận Đà Nẵng trao tác vụ Linh mục hôm 23 / 6 / 2017 và nhiều Linh mục , Tu sĩ , Khách mời đến hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn, mừng Quý Tân Linh mục và cầu nguyện cho Giáo xứ. Cách riêng, Cha Giuse Phạm Phi Phong , là con em của Giáo xứ Nhượng Nghĩa.

Xem Hình

Cha Giuse Phạm Phi Phong , sinh ngày 4 / 1 / 1986. Con ông Augustino Phạm Tám và bà Maria Trần Thị Thương, hiện đang ở tại Giáo xứ Nhượng Nghĩa.

Từ ngày thành lập Giáo xứ đến nay 63 năm ( 1954-2017) Đây là Linh mục thứ 6, là con em của Giáo xứ.

Sáu Linh mục xuất thân từ Giáo xứ Nhượng Nghĩa :

1. Linh Mục Phê Rô Trần Thành Tâm , sinh 24 / 11 / 1956 . đang công tác mục vụ tại Gp Nha Trang
2. Linh Mục G. B Nguyễn Xuân Hồng , sinh 01 / 01 / 1961. Đang công tác mục vụ tại Úc
3. Linh Mục Phê Rô Trương văn Phúc Sj , sinh 01 / 01 / 1970 . Linh mục Dòng Tên , Tỉnh Dòng Việt Nam, đang công tác mục vụ tại Dòng Tên.
4. Linh Mục Giu Se Trần Văn Việt OP , sinh 28 / 12 / 1966. Linh mục Dòng Đa Minh, Đang công tác mục vụ tại nhà thờ 3 chuông, Gp Sài Gòn.
5. Linh mục Gregorio Trần Vy . Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc. hiện đang công tác mục vụ tại Hoa Kỳ
6. Linh mục Giuse Phạm Phi Phong


Cuối Thánh lễ, Tân Linh mục Giuse có lời cám ơn Đức Cha Giuse Giám mục Gp Đà Nẵng, Quý Cha Nghĩa phụ,Quý Cha, Quý thầy, Tu Sĩ Nam nữ , Chính Quyền , Cha Mẹ , Bà con ,Quý Khách…. Đã nâng đỡ, dìu dắt Cha từ khởi sự cho đến hoàn thành.

Ông Trưởng ban Thường vụ Hội đồng mục vụ Giáo xứ , Đại diện Cộng đoàn Giáo xứ tặng hoa và chúc mùng các Tân Linh mục , cách riêng Cha Giuse Phong.

Sau Thánh lễ , cộng đoàn cùng chung chia tiệc mừng thật là vui và hạnh phúc.

Xin Quý Cha và Anh chị tiếp tục cầu nguyện cho các Cha được nhiều ơn Chúa trong Thánh chức và tác vụ của mình.


Toma Trương Văn Ân