MÙA HỒNG ÂN

‘Ăn quả nhớ kẻ trồng cây’
Nhớ lời tiên tổ,
về đây chung lời:
Trước tiên cảm tạ Chúa Trời,
Là Cha nhân ái,
muôn đời yêu thương,
Ban ơn phước cả vô lường,
Cho Dân Nước Việt,
theo đường Phúc Âm…

Lời ca cảm tạ đồng tâm,
Dâng lên Thánh Mẫu,
bao lần chở che,
Khỏi cơn bách hại não nề,
Đức tin đứng vững,
mọi bề thăng hoa…

Vọng lên tận chốn thiên tòa,
Ngợi khen Chư Thánh
Ông Bà, Tổ Tiên,
Máu đào tô thắm mọi miền
Việt Nam đồng lúa,
triền miên bông vàng…

Ôi Năm Thánh thật huy hoàng:
‘Mùa Hồng Ân’ mới,
chói chang muôn mầu,
Từ thành thị đến đồng sâu,
Mọi người, mọi giới,
sống ‘Mùa Hồng Ân’
Đồng tâm quyết chí dấn thân,
Theo gương Tiền Bối
chứng nhân Tin Mừng,

Bốn mùa nối tiếp không ngừng:
Nguyện cầu, trao đổi,
vui mừng, thực thi,
Đề cương ba điểm đã ghi:
‘Giáo Hội Nhiệm Mầu -
Sứ Vụ, - Hiệp Thông’
Cho ơn Năm Thánh trổ bông,
Nơi mọi Dân Việt
mãi ‘Mùa Hồng Ân’,
Alleluia, Alleluia…