NGÀY ĐĂNG QUANG
CỦA VUA TÌNH YÊU


từ mờ sáng có đoàn người đông đảo
không trống chiêng, không cờ quạt, dàn chào
nhưng là gậy gộc
giáo gươm
đuốc sáng
và nụ hôn trao
lễ khai mạc tưng bừng lời vu cáo.

tân vương đến rất rộn ràng huyên náo
trong tiếng hò reo đả đảo và cáo gian
đón tân vương bằng đòn đánh bạo tàn
trao vương miện là mão gai xuyên thấu

cử hành lễ nghi, đứng đầu đoàn bô lão
đang thẩm tra về vương quốc diệu kỳ
hiến pháp là chân lý, từ bi
và ranh giới không tận cùng bờ cõi

đọc sắc phong chỉ mấy lời vắn vỏi
“NÀY LÀ NGƯỜI”
trước thần dân Người nghe lời từ chối
ngàn tiếng hô ngai thập giá đăng quang

huyền nhiệm thay ngai báu vua thiên đàng
cao vút lên trên cả mọi vinh quang
mà bệ thấp cắm sâu vào âm phủ
cho tình yêu soải rộng cánh giăng ngang

tân vương ngự lên ngai
làm rung chuyển thiên đàng
đất khiếp run bao mồ mả mở toang
muôn thần thánh ngỡ ngàng ngưng cánh trắng

ngày đăng quang, Vua Tình yêu tự hiến
sẽ khởi đầu một vương quốc tình yêu
trăm họ thần dân hưởng ân xá mọi điều
cùng chung hưởng thanh bình trong chân lý
Mic. Cao Danh Viện