TRĂNG VIỄN XỨẢnh của Nguyễn Ngọc Danh

Trăng viễn xứ - Nhớ trăng mùa Châu thổ

Ngợp bóng dừa - đồng ruộng –mái tranh xưa

Hồn tuổi thơ là ngọn trúc đong đưa

Thả mơ mộng theo gió Mùa tháng Hạ.

Tiếng chó sủa buồn hiu miền thôn dã

Bóng trăng xuyên qua chái bếp hiên nhà

Giọng à ơi ! theo nhịp điệu dân ca

Vang vọng lại từ Cổ Loa huyền sử

Hồn điên dại khúc tiêu sầu lữ thứ

Giữa mịt mờ trăng lạnh- nẻo tha phương

Đã kiệt sức không mài nổi thanh gươm

Thời oanh liệt Lý- Trần - Lê để lại

Ngọc Danh

Click here to go to PhotoArt Meditation Room - Phòng Ảnh Nghệ Thuật và Chiêm/Niệm/Thiền