TRĂNG VIỄN XỨ - Full MoonẢnh của Nguyễn Đức Cung

Tháng chín nơi đây Trăng viễn xứ

Chốn cũ giờ hẳn tiết Trung Thu !.

(nđc)

Click here to go to PhotoArt Meditation Room - Phòng Ảnh Nghệ Thuật và Chiêm/Niệm/Thiền