TRĂNG VIỄN XỨ
Ảnh của Tấn Đạt
Trăng rằm viễn xứ dịu dàng
Nhưng sao quên được trăng vàng quê xưa.
(nđc)