Hành Hương Mẹ La Vang: Thông báo về việc ghi danh tại Trinity University và Vương Cung Thánh Đường1. Nhận Phòng Tạm Trú: Theo chương trình Hành Hương, việc ghi danh cho các phài đoàn và cá nhân sẽ được tổ chức tại Crypt Church dưới hầm Vương Cung Thánh Đường.

Tuy nhiên để tránh việc phải mang hành lý theo trước khi nhận phòng, xin quý vị đã đặt mướn phòng tại Trinity University đến thẳng Kerby Hall để nhận chìa khóa và lấy phòng lúc 2 giờ chiều ngày Thứ Năm 19/6/2008. Sau đó hãy qua bên Vương Cung Thánh Đường.

  • Quý vị đến ngày Thứ Ba 17/6/2008 Ban tổ chức đã thu xếp để tạm trú một đêm. Ngày Thứ Tư 18/6/2008 sẽ được đưa lên Trinity nhận phòng.
  • Quý vị đi tự túc và đến ngày Thứ Tư 18/6/2008 hay Thứ Sáu 20/6/2008, xin đến Main Hall để được chỉ dẫn tới Security Office lấy chìa khóa và nhận phòng.
  • Quý vị đến ngày thứ năm 19/6/2008, nếu đến trước 2 giờ chiều, xin vui lòng qua bên Vương Cung Thánh Đường thăm viếng Nhà Nguyện Mẹ La Vang cạnh Crypt Church trước khi trở lại Đại Học để ghi danh.
Bản đồ Khuôn Viên Đại Học Trinity nơi ghi danh nhận phòng tại Kerby Hall, lối vào đường số 4


Đia chỉ của Trinity University:

125 Michigan Ave. NE, Washington, DC 20017

202-884-9000

Đia chỉ Vương Cung Thánh Đường

400 Michigan Ave NE

Washington, DC 20017

(202) 526-8300

2. Ghi danh tại Vương Cung Thánh Đường lúc 3 giờ chiều Thứ Năm 19/6/2008: Quý vị trong Ban Chấp Hành Liên Đoàn và Thành Phần các Thuyết Trình Đoàn sẽ có bảng tên riêng đã in sẵn tại Bàn Ghi Danh. Quý vị khác xin vui lòng điền tên và Cộng Đoàn trên một Hello Badges và dán trên áo để dễ nhận diện.