Mẹ Bề Trên của Dòng Notre Dame (Đức Mẹ) lạc quan về tương lai của Dòng

Sr. Mary Sujita
TOLEDO, Ohio (CNS) - Mẹ Bề Trên của một trong những Dòng Tu nữ lớn nhất thế giới tin rằng mặc dầu đời sống tu trì đang có nhiều thay đổi, thế nhưng Mẹ hoàn toàn tin tưởng rằng không phải vì thế mà ơn gọi tu trì của Dòng bị chết dần đi, vì theo Mẹ "ơn gọi chính là công trình của Thiên Chúa, và qua dòng lịch sử đã chứng minh được điều đó."

Mẹ Bề Trên Tổng Quyền của Dòng Notre Dame - Nữ Tu Mary Sujita Kallupurakkathu, S.N.D., người gốc Kerala thuộc Ấn Độ - đã hướng dẫn Dòng này với hơn 2,4000 Nữ Tu tại 15 quốc gia kể từ 1998.

Linh đạo chính của Dòng là sống đúng như Đức Mẹ Maria, qua việc biết lệ thuộc vào Thiên Chúa để mang tình thương và lòng nhân hậu của Ngài đến cho tất cả mọi người, nhất là những người nghèo khổ và sa cơ bước lỡ.