Giới thiệu về Tổng Giáo Phận Singapore

Mô tả lịch sử vắn tắt

Quốc gia Singapore (Tân Gia Ba), với 700 cây số vuông, là một nước độc lập nhỏ nhất tại Đông Nam Á. Nước này ở vị trí hải đảo mỏm cuối cùng của Bán Đảo Mã Lai Á, ngay phía Bắc Xích Đạo. Khí hậu của đảo quốc này quanh năm nóng ẩm với nhiệt độ thay đổi từ 22 đến 34 độ Celsius, có độ ẩm cao trong ngày.

Singapore là một làng đánh cá Mã Lai khi Sir Stamford thành lập, biến hải đảo này thành một thuộc địa Anh năm 1819, Chính lúc đó các nhà truyền giáo Công giáo đến đó. Giáo hội đóng một vai trò quan trọng trong giáo dục, chăm sóc sức khỏe và phúc lợi xã hội trong việc kiến tạo xứ sở.
Trong Thế Chiến II, Singapore bị người Nhật chiếm đóng, và thập niên 1960 là thành phần thuộc Liên Bang Ma Lai Á giành được độc lập ngày 9/8/1965

Vì là một nước có ít tài nguyên tự nhiên, nên Singapore tìm cách phát triển toàn diện các tiện nghi của đất nước, và giáo dục con người thích đáng, tạo nên một nguồi lợi lớn nhất trong xứ.

Nhà Ở Và Chuyên Chờ

Ngày nay hơn 90% dân số Singapore cư ngụ trong các tài sản nhà ở do Ban Phát Triển Nhà Ở thiết lập. Hằng ngày, hơn một nửa dán số 4.35 triệu người xử dụng hệ thống chuyên chở công cộng gồm các dịch vụ xe điện và xe buýt.

Chính Trị

Sinh hoạt chính trị Singapore đã do Đảng Hành Động Nhân Dân (PAP) nắm quyền quản trị, từ khi đảo này được độc lập năm 1965.
Cộng Hòa Singapore phải đối mặt với chỉ trích là đã hạn chế nền dân chủ, vì hệ thống đảng thống trị và đã lôi cuốn nhiểu tranh cãi từ một số chính sách, kể cả chính sách kiểm soát sinh sản trong những năm 1970. Thủ Tướng Lý Hiển Long, con trai cả của Tổng Thống đầu tiên và hiên nay Bộ trưởng Cố Vấn Tối Cao Lý Quang Diệu.

Chức vụ Thủ Tướng Singapore đã luôn là một chức vụ nghi thức như là quốc trưởng, nhưng vì thế, hiến pháp đã hiệu chính, dành cho Thủ Tướng quyền phủ quyết trong nhiều quyết định quan trọng của quốc gia.

Dân Số

Phần lớn dân số Singapore là người Trung Hoa (khoảng 70%) với người Mã Lai làm thành khoảng 15% dân số. Tiếp đến là người Ấn Độ (khoảng 10%), thảnh phần còn lại là các nhóm nhỏ hơn dân tộc khác.
Đất nước hiện nay đứng trước tỷ lệ sinh sản suy giảm do các chính sách kế họa hóa gia đình trong hai thập niên qua.

Tôn Giáo

Singapore là một quốc gia đa tôn giáo. Đa số người Trung Hoa ở Singapore tuyên xưng mình theo đạo Phật. Tại Singapore đấy thường là một thứ pha trộn Tam giáo gồm Đạo Giáo, Phật giáo, Khổng giáo và thờ cúng tổ tiên, giống phần nào như tam giáo đồng nguyên ở Việt Nam. Hầu hết người Mã Lai theo Hồi giáo.
Kitôgiáo tại Singapore gồm có công giáo Rôma và nhiều giáo phái Tin Lành khác nhau. Các tôn giáo khác là Đạo Sikh, Ấn giáo và Ba Ha’i.

Ngôn Ngữ

Bốn ngôn ngữ chính thức tại Singapore là tiếng Anh, Mã Lai, Quan Thoại va Tamil. Ngôn ngữ thông dụng nhất tại Singapore là tiếng Anh trong khi thổ ngữ địa phương là Singlish, hội nhập nhiều ngữ vựng từ các thổ ngữ Trung Hoa khác nhau, tiếng Mã Lai, và các ngôn ngữ Ấn độ.
Kinh Tế
Singapore là một trung tâm cạnh tranh thương mại và công nghiệp. Vai trò trước kia làm một trạm trung chuyển đã giảm bốt, khi quốc gia gia tăng điều kiện cơ bản chế tạo của nó. Singapore la hải cảng bận rộn nhất trên thế giới, và là một trong những trung tâm quan trọng phân phối và lọc dầu trên thế giới. Nó cũng là môt nơi cung ứng linh kiện điện tử và một nước lãnh đạo về đóng mới và sửa chữa tàu biển. Nó cũng trở nên một trong những trung tâm tài chính quan trọng cùa Á Châu, với hơn ba mươi nhà băng.

Viễn Thông

Mức phát triển các cơ cấu hạ tầng về viễn thông là cao trên khắp cả nước. Hầu hết mọi người đều có điện thoại tế bào điện tử, ngay cả một số trong những người sinh sống nghèo nàn. Hầu hết các gia đình có ít nhất một máy vi tính, có cổng vào mạng toàn cầu, một điện thoại và một máy truyền hình.
Tất cả các trạm truyền thanh và tryền hình đều do chính quyền sở hữu còn hệ thống ấn loát truyền hình do Công Ty Cổ Phần Thông Tấn Singapore thống trị, xuất bản tờ báo tiếng Anh chính trong xứ, cung cấp các tin tức tổng quát.

Giáo Dục

Giáo dục tiểu học đều cưỡng bách tại Singapore và như thế tỷ lệ sách văn học là 95%. Nền giáo dục chặt chẽ và chuyên biệt, và lôi cuốn nhiều học giả quốc tế.
Không chỉ mạng toàn cầu (internet website) của Tổng giáo phận Singapore là http://www.veritas.org.sg.
Tổng Giám Mục Nicholas Chia sinh ngày 8/4/1938 tại Singapore. Ngài được truyền chức linh mục ngày 26/1/1964 và được truyền chức và đặt làm Tổng giám mục Singapore ngày 7/10/2001.

Hiện nay ngài là chủ tịch các Hội Đồng Giám Mục Mã Lai Á, Singapore và Brunei và cũng là Chủ tịch Ủy Ban Giám Mục Miền về Truyền giáo. Ngài là chủ tịch của Hội Đồng linh mục và là Chủ tịch Ủy Ban Tài Chính. Ngài là Chủ tịch của Cơ Quan Dich Vụ Phúc Lợi Xã Hội (Singapore) và Tác Vụ Tuyên Uý Nhà Tù Công Giáo Rôma, và người bảo trợ Hội Các Luật Gia Cong Giáo.

Địa chỉ: Archbishop's House, 31 Victoria Street, Singapore 187997
Đt: (65) 6337 8818
Fax: (65) 6333 4735
Email: nc@catholic.org.sg

Tổng Giám Mục Danh Dự Gregory Yong Sooi Ngean sinh tại Taiping, Tây Mã Lai Á ngày 20/5/1925. Ngài thụ phong Giám Mục Penang ngày 1/7/1968 và tựu chức Tổng Giám Mục Singapore ngày 2/4/1977. Ngài về hưu ngày 14/10/2000 và hiện nay cư ngụ tại nhà Thánh Giuse.

Tổng Giám Mục Salvatore Pennacchio là sứ thần Tỏa Thánh tại Singapore. Ngài sinh tại Marani, Napoli (Ý Đại Lợi) ngày 7/9//1952. Ngài được truyền chức linh mục ngày 18/9/1976 và đươc bổ nhiệm làm sứ thần (Đại Sứ Tông Tòa) tại Singapore ngày 20/9/2003
Địa chỉ: 55 Waterloo Street, Singapore 187954
Đt/Fax: (65) 6337 2466
Email: vatemb@mozart.inet.co.th

Cha Chính: Monsignor Eugene Vaz: Chưởng Ấn: Cha Patrick Goh; Quản lý: Cha Noel Chin.
Ban cố vấn gồm hai Đức Ông và bốn linh mục.Hội Đồng Linh Mục gốm có Đức Ông Nicola Chia và Cha Richards Ambrose.
Ủy Ban Tài chính là Tổng Giám Mục Nicola Chia, Chủ tịch

Vào thời gian thánh Mười năm 2005, Tổng Giáo Phận Singapore có 166.546 người Công Giáo đã rửa tội, biểu thị 3.93% dân số 4.24 triệu dân trong nước. Tổng Giáo Phận có 30 gíáo xứ. Các xứ này được chia thành năm hạt. Không có trạm truyền giáo trong Tổng Giáo Phận.
Năm 2005, TGP ghi nhận 1.840 trường hợp rửa tội (tuổi từ 7 trở lên) và 1.879 trường hợp rửa tội trẻ nhỏ (dưới 7 tưổi). Có 1.011 chầu nhưng. TGP cũng ghi lưu 340 cuộc hôn nhân giũa những người Công giáo đã rửa tội và 501 cuộc hôn nhân giữa một người Công Giáo đã rửa tội và một người không phải là Công Giáo. Có 42.5% người Singapore tuyên xưng họ là tín đồ Phật giáo. Các tôn giáo lớn khác là Hồi giáo (13.9%), Đạo giáo (8.5%), Ấn giáo (4%), Đạo Sikh, và các tôn giáo khác.Người Kitô giáo (Công Giáo và không phải Công giáo) chiếm 14.6% dân số.
(Tham khảo UCAN, cập nhật cuối cùng 30/8/2006)