Tin Milanô (Apic 15/12/2005) - Khi loan tin về cuộc Họp Mặt Giới Trẻ Âu Châu lần thứ 28, do Cộng Ðoàn Ðại Kết Taizé tổ chức từ ngày 28 tháng 12 năm 2005 cho đến ngày mùng 1 tháng Giêng năm 2006, trang diện tử của Cộng Ðoàn Taizé cũng đồng thời phổ biến sứ điệp của Ðức Bênêđitô XVI cho cuộc Họp Mặt nầy.

Trước hết, ÐTC đã nhắc lại rằng chính Sư Huynh Roger Schultz đã muốn tổ chức những cuộc Họp Mặt Giới Trẻ như thế này, để khắc ghi vào tâm trí các bạn trẻ tinh thần hoà bình và tình huynh đệ sống thực.

Tưởng cũng nên nhắc lại rằng Sư Huynh Roger Schultz, người Thụy Sĩ, là vị sáng lập cộng đoàn đại kết Taizé và đã bị đâm chết tại chính Nhà Nguyện của Cộng Ðoàn ở Taizé ngày 16 tháng 8 năm 2005, lúc 90 tuổi.

Trong sứ điệp, ÐTC mời gọi các bạn trẻ hãy làm chứng "cách đơn sơ và vui tươi cho tinh thần hoà bình hiện diện nơi người kitô" trong một thế giới mỏng dòn vì nhiều địa điểm xung đột và trong những xã hội đã phát triển nhưng lại có những hình thức bạo động ảnh hưởng trên người trẻ.

Ðây là lần thứ hai thành phố Milanô đuợc chọn làm nơi tổ chức cuộc Họp Mặt Giới Trẻ Âu Châu vào dịp cuối năm. Lần thứ nhất đã diễn ra tại Milanô là cách đây 7 năm.

Cộng Ðoàn Taizé đã tổ chức lần đầu tiên cuộc Họp Mặt Giới Trẻ Âu Châu mỗi dịp cuối năm là vào năm 1978. Cuộp Họp Mặt vừa qua vào cuối năm 2004 đầu năm 2005 là tại Lisbôn, thủ đô Bồ Ðào Nha, với khoảng 40 ngàn bạn trẻ tham dự.