Sau hai năm gián đoạn, Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ cử hành Thứ Tư Lễ Tro một lần nữa tại Nhà thờ Thánh Sabina trên đồi Aventine ở Rome.

Aleteia

Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ cử hành Thánh lễ Thứ Tư Lễ Tro vào ngày 22 tháng 2 năm 2023 tại Vương cung thánh đường thánh Sabina ở Roma, Văn phòng Báo chí Tòa thánh đã thông báo ngày 9 tháng 2 năm 2023. Đức Thánh Cha đã không thể giữ truyền thống này trong hai năm qua. Vào năm 2021, ĐTC không thể chủ tọa, vì bị đau đầu gối và vào năm 2020, Ngài đã dâng lễ tại Vatican do những hạn chế liên quan đến đại dịch.

Như vậy là sau hai năm gián đoạn, Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ khai mạc Mùa Chay từ đồi Aventine, nằm ở phía Nam Rôma, vào lúc 4:30 chiều vào ngày 22 tháng 2, sau vài phút cầu nguyện, cuộc rước sám hối sẽ khởi hành từ Nhà thờ Thánh Anselm đến Vương cung thánh đường thánh Sabina, cách đó khoảng 350 mét.

Ở đây lúc 5 giờ chiều, Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ cử hành Thánh lễ và làm phép tro mà ngài sẽ dùng để xức trên trán các tín hữu. Tro được đốt bằng những cành lá đã được làm phép năm trước, vào Chúa nhật trước lễ Lá. Khi xức tro vị chủ tế đọc những lời này: “Hãy hoán cải và tin vào Tin Mừng.”