Hoạt động cuối cùng của Đức Thánh Cha Phanxicô chiều ngày 01 tháng Hai vừa qua, tại thủ đô Congo, cũng diễn ra tại Tòa Sứ thần Tòa Thánh: đó là cuộc gặp gỡ lúc 6 giờ 30 chiều, với đại diện của 6 tổ chức bác ái hoạt động tại Cộng Hoà Dân chủ Congo. Đó là tổ chức Telema Ongenge, Những người Phong cùi ở nhà thương dela Rive, Hội Fasta, Trung Tâm Giấc Mơ, những người câm điếc ở làng Bondeko, người mù thuộc các trường học Ngọn lửa nhỏ thuộc Phong trào Focolare, Tổ ấm, và sau cùng là các nữ đan sĩ dòng Trappiste ở Mvanda.

Hoạt động của các tổ chức này được trình bày vắn tắt cho Đức Thánh Cha, trước khi ngài ngỏ lời với mọi người.