Mặc dù cố gắng hết khả năng và chân thành trong việc diễn giải Luật Chúa truyền được ghi lại trong sách Ngũ Kinh, các chuyên gia luật thuộc nhóm Pharisiêu và Kinh Sư vẫn không lột trần được tinh thần luật. Họ chú trọng nhiều vào việc thanh tẩy bên ngoài con người và vật dụng dùng hàng ngày như chén, đĩa, li, tách. Trong khi đó lại coi nhẹ việc thanh tẩy tâm hồn. Làm công việc thanh tẩy li, tách, rửa ráy, tỉ mỉ, cẩn thận đến độ người ta cảm thấy luật trở thành gánh nặng trong cuộc sống. Nhiều người dù cố gắng hết khả năng vẫn không thể làm trọn những đòi hỏi thanh tẩy kia. Bởi công việc đòi hỏi quá nhiều thời giờ đến độ con người không còn giờ cho gia đình, xóm làng và ngay cả giờ để cầu nguyện.

Đức Kitô nói với các môn đệ việc thanh tẩy sạch sẽ vật dụng và cơ thể không ảnh hưởng nhiều đến tâm linh con người. Mục đích chính của Luật là giúp thanh tẩy tâm hồn, con tim con người. Đây mới chính là trọng tâm của Luật và là cách thờ phượng chính đáng. Nhóm Kinh Sư và Pharisiêu không hiểu điều đó. Điều này cho thấy con người rất giỏi trong việc tìm hiểu vấn đề mắt thấy, tai nghe hay vấn đề thuộc lãnh vực ngũ quan. Con người gặp rất nhiều trở ngại về vấn đề tâm linh bởi nó không thuộc lãnh vực ngũ quan. Đức Kitô dậy môn đệ hiểu Luật theo đúng tinh thần Luật. Ngài dậy Kitô hữu chú trọng nhiều đến vấn đề thanh tẩy con tim và tâm hồn. Thanh tẩy con tim và tâm hồn chính là trọng tâm Luật muốn nhắm đến. Giáo huấn được đám đông dân chúng vui mừng đón nhận. họ kháo với nhau,

'Người giảng dạy như một Đấng có thẩm quyền, chứ không như các Kinh Sư' Mt 7,29.

Trong khi nhóm Kinh Sư và Pharisiêu kịch liệt phản đối. Họ kết án Ngài là phá bỏ truyền thống của tiền nhân. Đáp lại những chống đối, chỉ trích, Đức Kitô nói với môn đệ,

'Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ lề luật Môisê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, mà là để kiện toàn' Mt. 5,17

Đức Kitô giải thích lề luật truyền thống với tinh thần mới, í nghĩa mới, cho toàn dân. Họ vui mừng đón nhận bởi giải thích mới giải thoát họ khỏi gánh nặng lề luật do Kinh Sư giải thích. Ngài kêu gọi dân chúng giữ tinh thần luật và đây là trọng tâm giáo huấn mới Ngài đưa đến. Ngài nói,

'Nếu anh em không ăn ở công chính hơn các Kinh Sư và người Pharisiêu, thì sẽ chẳng được vào nước trời'. Mt 5,20.

Đức Kitô kêu gọi môn đệ học từ Ngài bởi tuân thủ luật thanh tẩy bên ngoài là giáo huấn của nhóm Kinh Sư. Giáo huấn Ngài dậy chú trọng đến bên trong, đến tâm hồn, đến con tim. Để giúp họ hiểu rõ hơn, Ngài dùng thí dụ áp dụng vào thực tế cuộc sống. Ngài dậy không được chọn hằn thù, cũng không nhắm đến ăn miếng, trả miếng, nhưng chọn đối thoại vả hoà giải. Con đường đối thoại, hoà giải quan trọng hơn cả dâng lễ vật. Vì thế cần hoà giải, giao hoà, trước khi đến dâng tiến lễ vật Mt 5,23-24.

Giáo huấn mới này không chỉ ngăn chặn được hành động tàn ác, độc hại mà còn nhổ tận gốc rễ hằn thù, ghen tị ẩn sâu trong tim con người. Khi con tim được tình Chúa thánh hoá, con tim đó trở nên trong sáng và nó từ chối mọi dụ dỗ, hành động ma quỉ xúi dục, khuyến khích. Đức kitô còn dậy tội tình dục xảy ra khi con người ước ao làm điều đó, dù có thực hiện hay không thì cũng đã phạm tội trong tư tưởng rồi.

Giáo huấn mới kêu gọi con người xét mình hàng ngày về hành động và tư tưởng cá nhân. Người ta có thể lừa dối người khác, nhưng không thể lừa dối mình bởi không ai hiểu rõ con tim mình hơn chính mình. Mỗi người là thẩm phán cho hành động và tư tưởng mình. Đức Kitô kêu gọi con người, dù phái nam hay phái nữ, cả hai đều phải tôn trọng lời thề hứa hôn nhân. Giáo huấn này đặt con người bình đẳng, nam cũng như nữ, đồng thời đặt giá trị, phẩm giá con người ngang hàng nhau. Không phái nào hơn phái nào. Sống tôn trọng nhau sẽ mang lại bình an, mái ấm gia đình.
Tóm lại giáo huấn Đức Kitô dậy giúp thay đổi, cả hoá con tim. Khi con tim thuộc về Chúa, con tim đó được Thánh Thần hướng dẫn, và đó mới là thờ phượng cách chính đáng. Thờ phượng trong chân lí và sự thật.

TiengChuong.org

Spirit of The Law

Despite their great effort with all honesty and dedication in applying the Law recorded in the Pentateuch, the first five books of the Old Testament, the Scribes, and Pharisees had failed to capture the spirit of the Law. Their interpretation was strong on human external cleanliness; and weak on internal purification of a person's mind and heart. The requirement to wash cups and plates and hands and the non-essential things was time consuming. Their strict observation placed stress and pressure on many because they had less time for vital things, such as time to pray and care for their loved ones. Jesus says that those kind of external, observation requirements doesn't reflect the heart of the Law. The primary purpose of the Law is for internal cleanliness of mind and heart, and that is the true form of worshipping God. The Scribes and Pharisees failed to understand this. It is very clear that human wisdom is very superficial. We are capable of grasping most matters that belong to our senses, but struggle hard to tackle the spiritual world. Jesus corrects the external cleanliness, telling people to pay more attention to internal purification; because external cleanliness would bring little benefit to the internal life. It is not external, but the internal cleanliness, that makes a spiritual life healthy. This teaching made the Scribes and Pharisees excuse Jesus for abolishing the traditions of the elders. Jesus' new teaching made people praise him that

'He taught them with authority'. Mt 7,29.

While his opponents accused him of abolishing the traditions of the elders. In responding to their criticism, Jesus told his disciples:

'I have come not to abolish them but to complete them' v.17.

Jesus brings freshness and newness to the Decalogue. He asks the people to observe the spirit of the law, which is the heart of his teaching. To make his teaching clearer, Jesus tells them

'I tell you, if your virtue goes no deeper than that of the scribes and Pharisees, you will never get into the kingdom of heaven' Mt. 5,20.

Jesus told his disciples that they must learn from him, because observing the external cleanliness of the Law is the way of the Scribes and Pharisees. His way is not to observe the Law in its appearance, but to capture its spirit, and that is the right way to uphold the Law. To make his teaching clearer, Jesus told them to avoid anger; do not harbour resentment; instead of vengeance, be reconciled. Reconciliation must happen even before offering to God. Mt 5,23-24. This new teaching is not simply to stop an evil act; but to uproot the cause of evil which anchors in a person's heart. When a heart is purified by God's love; it stops all evil intentions. Jesus told his disciples that sin of the flesh is committed as soon as one desires to have it in one's heart. By desire alone, sin has already been committed in one's heart, whether that person is actually carrying it out or refraining it.

People felt that His teaching freed them from external observation burden. They would have more time for reflection and self-examination of their daily conduct. By doing self-examination, their hearts become their own judge. People can trick others but wouldn't be able to deceive themselves because we all know our hearts well. Jesus tells us that we are the judge of our own thoughts and actions. He told them to honour oaths in marriage and be truthful to themselves. Your thoughts must consist of your actions, and that makes you true to yourself. Regardless of gender, honour oaths in marriage is not simply brought peace to your family, but also promote the equality and dignity of a human person.

Jesus' teaching demands a change of one's mind and heart toward God. When a person's heart belongs to God that person is led by the spirit, and they are the true worshipper. They worship God in truth and spirit.