SÁM HỐI MỞ LỐI HIỆP THÔNG

Hội Thánh đang mời gọi chúng ta sống hiệp thông với Chúa và với nhau. Lời Chúa tuần này chỉ ra phương thế sống hiệp thông bằng cách sám hối nhận tội, mở lối sửa đường và sinh hoa trái yêu thương.

1. Nhận tội lỗi. Khi Gioan kêu gọi sám hối thì người ta đã kéo đến thú tội. Phận người yếu đuối, ai cũng có tội. Tội lỗi cắt đứt sự hiệp thông giữa con người với Thiên Chúa và giữa con người với nhau. Thế nên nhận tội là bước đầu mở lối nối lại hiệp thông. Điều nguy hiểm của thế giới ngày nay là người ta phạm tội mà lại cho rằng mình không có tội, thậm chí có khi phạm tội lại tưởng mình đang làm điều đúng.

2. Sửa đường lối. Sám hối không chỉ dừng lại ở chuyện nhận tội, hối hận về tội mình đã phạm, mà còn phải sửa lối sống. Các con đường là để kết nối nhưng nhiều khi bị tắc đường, kẹt xe, nghẽn mạng, cần phải dọn dẹp khai thông. Sự kết nối giữa con người với Thiên Chúa và với nhau nhiều khi cũng bị kẹt, bị tắc, bị nghẽn, cần phải sửa lối sống dọn đường đời để khai thông và hiệp thông sống tin yêu.

3. Sinh hoa quả. Sám hối là nhận tội và sửa lỗi vẫn chưa đủ, cần phải thực thi bước cuối là sinh hoa quả. Cái cây dù không có gai gây hại, nhưng không sinh quả tốt cũng bị chặt đi, cây lúa không sinh bông hạt mà chỉ có thóc lép cũng bị bỏ vào lửa đốt đi. Thế nên, sống mà không làm hại ai vẫn chưa tốt, làm người cần phải làm phúc, làm lành, làm những điều tốt đẹp đem niềm vui hạnh phúc cho nhau.

Mùa Vọng mong Chúa đến. Thực sự Chúa đã đến đem bình an và cứu độ con người. Thế nhưng, nhân loại hôm nay đang khép lòng mình lại, muốn gạt Chúa ra ngoài, không còn tin Chúa nữa. Như thế thì làm sao lòng người có an hòa thực sự. Lòng người không an hòa, xã hội không yên bình. Thế nên, hãy sám hối mở lối hiệp thông đón Chúa và đón nhận nhau trong Mùa Vọng này. Amen.