Đám đông dân chúng, nhóm người thu thuế và quân lính đến hỏi Gioan cùng một câu hỏi. Họ hỏi ông 'Chúng tôi phải làm gì?. Gioan trả lời cho từng nhóm. Ông nói với dân chúng 'Hãy sống rộng rãi, thực hành bác ái, trong khả năng mình, bất cứ khi nào và bất cứ đâu khi có thể. 'Ai có hai áo thì chia cho người không có, ai có của ăn cũng hãy làm như vậy'. Với nhóm thu thuế, Gioan nói với họ 'Đừng đòi quá mức thuế chính quyền ấn định cho các anh'. Với quân lính, Gioan nói với họ điều cần thiết là thi hành trách nhiệm trong khuôn khổ luật pháp ấn định, 'Chớ hà hiếp ai, cũng đừng tống tiền người ta, hãy bằng lòng với mức lương ấn định'. Lc 3,10-14.

Hai nhóm người quan trọng trong xã hội Roma thời đó là quân đội và nhóm thu thuế. Họ quan trọng bởi quân đội đại diện sức mạnh của quân Roma; nhóm thu thuế là sức mạnh kinh tế của chính quyền. Cả hai nhóm đều không có quyền tạo ra luật lệ làm thay đổi xã hội, nhưng cả hai đều có quyền áp dụng luật lệ hiện hành trên dân chúng. Gioan nói với họ hãy thay đổi cách hành xử với người khác, đối xử cách phóng khoáng, hành động cách nhẹ nhàng và sống công tâm với mọi người. Thực hành những điều trên họ giúp cho mọi người bớt lo lắng, giảm khổ đau cho toàn dân. Quân lính và nhóm thu thuế đến xin nhận phép rửa từ Gioan là dấu chỉ cho thấy điều Gioan rao giảng ảnh hưởng đến tầng lớp lãnh đạo hạng trung trong xã hội thời đó.

Thay đổi lối giao tiếp tốt hơn, thân thiện hơn, tử tế hơn với người khác chính là hành động trở về với Thiên Chúa. Gioan đến dọn đường cho Đức Chúa. Ông giúp con người dọn tâm hồn họ. Điều Gioan rao giảng nhắm vào cách con người giao tế, đối xử với nhau chân thành hơn. Điểm đầu đầu tiên ông nhắm đến chính là cách sống, lối suy nghĩ của con tim, khối óc. Ông nói với đám đông hãy sống thực hành đức ái. Gioan nhấn mạnh đến nhóm người cần giúp đó là những kẻ thiếu áo che thân, những kẻ kiếm không đủ miếng ăn, suốt ngày lao nhọc, tối đến vẫn đói. Với những người có chức, có quyền Gioan kêu gọi họ đừng lạm quyền, ông đặc biệt nhấn mạnh đến công bằng xã hội. Lời ông khuyên rất đơn giản, hợp lí và nằm trong khả năng nghề nghiệp của mỗi người. Ông kêu gọi họ hành động, làm việc tốt lành, hữu ích cho tha nhân.


Công việc tốt lành Gioan ví như là những hại lúa mì tốt. Lời nói rỗng tuyếch, lời hứa suông coi như là những hạt lúa lép, hạt lúa mì không nhân. Gioan cũng cho họ biết số phận của từng hạt lúa mì. Hạt mẩy, hạt tốt, được cho vào kho lẫm cất đi, còn hạt lép, không nhân sẽ bị đem đốt đi. Những ai đón nhận lời ông khuyên dậy và đem ra thực hành được ví như hạt lúa tốt, bởi nó tạo ra thành quả tốt. Gioan cho biết, Đấng đến sau ông, quyền thế hơn ông sẽ thanh tẩy những người đó bằng Thần Khí Ngài. Những ai từ chối nghe theo lời ông giảng dậy, bởi hậu quả hành động của họ gây đau khổ, tang thương cho tha nhân. Gioan cho biết, Đấng đến sau ông sẽ thanh tẩy họ bằng lửa. Gioan bắt đầu công việc bằng cách chuẩn bị lòng người đón nhận đường lối Chúa. Đức Kitô đến kiện toàn điều Gioan rao giảng. Gioan rất trung thành với ơn gọi của ông; là tiếng kêu trong hoang địa, dọn đường cho Đức Chúa. Đức Kitô đến hoàn thành điều Gioan khởi sự bởi chính Ngài là Đường là sự thật và là sự sống.

Lời Gioan rao giảng là Tin Mừng cho những ai thống hối trở về cùng Thiên Chúa. Lời Gioan rao giảng cũng là tin dữ cho những ai ngoan cố, chọn đi theo í riêng mình. Là Tin Mừng bởi những ngày mong đợi Đấng Cứu Thế do tiên tri Isaiah tiên báo đến gần. Là Tin Mừng bởi ơn cứu độ đến trong vòng tay với. Ơn cứu độ do Đức Kitô ban cho những ai thành tâm đón nhận Ngài. Là Tin Mừng bởi từ nay con người nghe tiếng Chúa không qua các ngôn sứ nhưng qua chính Con Một Thiên Chúa, Đức Giêsu Kitô. Là Tin Mừng bởi qua lời Gioan rao giảng, kêu gọi, Thiên Chúa ban cho con người cơ hội thống hối, ăn năn trở về với Thiên Chúa.

Gioan không những rao giảng Tin Mừng cứu độ và chính ông là dấu chỉ tình yêu Chúa ban cho muôn dân.

Chúng ta chung lời cảm tạ.

TiengChuong.org

New Way Of Life

The crowds, tax collectors and soldiers, all three groups, surprisingly, asked John the same question: 'What must we do'? To each group, John gave a different answer. John told the crowds to be generous and charitable wherever, and whenever they could assist others, 'If anyone has two tunics he must share with the man who has none'. To the tax collectors, John told them that they should follow their guidelines, 'exact no more than your rate'. To soldiers, John told them that they needed to carry out their duty with moderation, 'No intimidation! No extortion! Be content with your pay' Luke 3,10-14.

The two important groups in the Roman society were soldiers and tax collectors. They were important because soldiers represented the Roman's might, and tax collectors represented the economic power. These two prominent groups were mentioned because they had power over the whole population. They had no power to change the structure of society at the national level, but in carrying out their daily duties, they had power over the life of individuals. John told them to adopt a new way of doing their work, to be more generous, more gentle, and just in dealing with others. By doing that, they would significantly reduce stress and pain for many. The tax collectors and soldiers who came to John for baptism were the clear sign that John's preaching had made tremendous impact on the middle level power holders of Roman society.

Mending human relationships meant returning to God. John came to prepare a way for the Lord. His preaching aimed at the new way of human relationships. The first way John talked about was the way of a person's mind and heart. He then talked to the crowds about acts of charity. He specifically mentioned the needy, the ones who had not enough clothing to cover themselves, and people who went to bed with an empty stomach. To those who had power, John talked to them about their jurisdictions, and that related to the issues of social justice. John's advice was reasonable and within the capacity of each profession. John called people to act, to do something useful and good for others.
Good works would be understood as wheat; while empty words, and empty promises would be understood as chaff. John forewarned the people of what would happen to wheat and chaff. Wheat would be stored and chaff was good for fire. For those who listened to John, doing good work, The One Who came after John would baptise them with the Holy Spirit; for those who refused John's preaching, The One Who came after John would baptise them with fire. John began the good work, preparing the way for the Lord. Jesus came to perfect the way. John was faithful to his vocation: a voice in the wilderness, preparing the way for the Lord. Jesus developed the ways and He himself was the way, the truth and life.

John's message was Good News for those who repent and was a threat to those who refused to repent.
a/ It was Good News because people had longed to see the Promised Messiah.
b/ It was a Good News because God's salvation was very near. It was in the person of Jesus, and the Good News was given to people of good will.
c/ It was Good News because people would soon hear God's voice. God would no longer speak through prophets, but through God's only Son, Jesus.
d/ It was Good News because God, in His mercy, gave people the opportunity to return to God, to repent. John had the message of Good News and also the sign of God's generosity to God's people.