Một số người thự nhận là vua hay hoàng hậu tình yêu. Đức Kitô không hề nhận danh hiệu vua tình yêu nhưng tình yêu của Ngài trải dài cho toàn thể nhân loại, không trừ bất cứ ai, kể cả kẻ chủ trương giết Ngài, Ngài xin Chúa Cha tha cho họ.

'Lậy Cha, xin tha cho chúng vì chúng không biết việc chúng làm' Lc 23,34.

Theo í nghĩa trên Đức Kitô chính là Vua của thứ tha. Ngài tự nguyện chết thay cho nhân loại. Ngài không phải là vua tình yêu hiểu theo í nghĩa xã hội về yêu thương, Ngài là vua tình yêu bất diệt. Khi xử Ngài, nhiều lần Philatô hỏi về Nước của Ngài. Đức Kitô nói với Philatô, ông không phải lo lắng vì nước của tôi, bởi nước của tôi không thuộc về thế gian này, nhưng là nước hằng sống. Philatô cảm thấy yên tâm và ông thấy không cần phải giết Đức Kitô, nhưng dân Do Thái đòi giết Đức Kitô. Philatô hỏi họ,

'Các ông muốn tôi giết vua các ông sao? Họ đáp 'Chúng tôi chỉ biết mình vua Caesar' Gn 19,16.

Chối bỏ vua nước trời, người ta nhận theo vua trần gian. Philatô cho viết bảng để phía trên thập tự,

'Jesu Nazareth, Vua dân Do Thái'.

Họ đòi Philatô thay đổi câu trên nhưng Philatô khẳng khác đáp lại họ,

Những gì ta đã viết ta đã viết'.

Như thế Đức Kitô chết trên thập tự c ông khai như là Vua Dân Do Thái.

Đức Kitô sống lại từ cõi chết thiết lập nước hằng sống. Ngài là vua chiến thắng tử thần, sa tan và tội lỗi. Ngài xuống trần gian ban cho nhân loại Bí Tích Thanh Tẩy để trở thành con cái sự sáng. Bí tích này là dấu chỉ người đó thuộc về Đức Kitô, con cái nước trời. Ngài xuống trần gian làm nhịp cầu nối kết, giao hoà giữa Thiên Chúa và nhân loại. Cuộc tử nạn của Ngài, mạo gai trên đầu mang í nghĩa cho những vấn đề gai góc cuộc đời. Thập giá nặng trên vai biểu tượng của những ai vất vả, khổ sở tranh đấu cho công bằng, công lí và bình an. Ngài treo trên thập tự kéo nhân loại gần Thiên Chúa hơn. Máu thánh Ngài đổ ra trong cuộc tử nạn biến máu các thánh tử đạo thành máu thánh vĩnh cửu. Vết thương cạnh sườn, lỗ đinh đóng xuyên chân tay biểu tượng vết thương chung của toàn thể nhân loại. Lời Ngài trả lời Philatô và lời hứa ban nước trời cho người trộm thống hối cho biết Ngài là vua toàn thể vũ trụ.

Đức Jêsu trả lời 'Nước tôi không thuộc về thế gian này.... Philatô hỏi: 'Vậy ông là vua sao? Đức Jêsu đáp: 'Chính ngài nói rằng tôi là vua. Tôi sinh ra và đến thế gian nhằm mục đích này: làm chứng cho sự thật. Ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng tôi'. Gn 18:33-38

Nước Đức Kitô không thuộc về thế gian này và Ngài từ chối chiến đấu cho nước trần gian. Vua trần gian đòi hỏi thần dân phục vụ và ngay cả hy sinh mạng sống cho vua. Đức Kitô, Vua Nước Trời đến phục vụ và hy sinh chính mạng sống mình cho môn đệ. Trên thập tự một kẻ cướp thống hối kêu xin Đức Kitô và ngài hứa ban ông nước hằng sống,

'Ông Jêsu ơi, khi ông vào Nước của ông, xin nhớ đến tôi! Và Người nói với anh ta: 'Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ được ở với Tôi trên Thiên Đàng' Lc 23,43.

Đức Kitô tha tội cho kẻ cướp thống hối, ăn năn, Ngài là Vua tha thứ. Ngài là vua các bí tích trong đạo bởi các bí tích đều có nguồn gốc từ các giáo huấn của Đức Kitô. Đức Kitô còn là Vua sự thật. Ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng tôi'... Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta Jn 1:14; Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời.

Thánh Gioan Tiền Hô giới thiệu Đức Kitô với môn đệ mình khi ông giới thiệu Đức Kitô là 'Chiên Thiên Chúa'. Thời của Gioan 'chiên' được dùng làm lễ vật lễ tế Thiên Chúa. Khi giới thiệu Đức Kitô là 'Chiên Thiên Chúa' có lẽ Gioan cách nào đó biết Đức Kitô sẽ bị chết cách thảm thiết. Chính Gioan bị các thượng tế hạch hỏi ai cho phép ông là phép rửa. Gioan đáp,

'Đấng đến sau tôi, quyền thế, cao trọng và tôi không đáng cởi quai dép Ngài. Gn 1,27.

Dân chúng ca tụng Đức Kitô và coi Ngài là Đấng Messiah. Thượng Tế xử tội danh phạm thượng bằng cách đóng đinh vào thập giá. Với í nghĩa trên ta có thể khẳng định Gioan Tiền Hô tin Đức Kitô sẽ bị đóng đanh trên thập tự. Chính Đức Kitô xác nhận điều Gioan tiên đoán, khi Ngài nói,

'Không ai đã lên trời, ngoại trừ Con Người, Đấng từ trời xuống. Như ông Môse đã giương cao con rắn trong samạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, để ai tin vào Người thì được sống muôn đời' Gn 3,14

Đức Kitô là Vua cho những ai bước theo con đường Ngài chỉ dậy. Xin ơn trung thành, phó thác.

TiengChuong.org

King of Truth

Some people claim s/he is queen/ king of love. Jesus made no such claim, but His love was extended to all mankind. Jesus even forgave and prayed for those who persecuted Him. 'Father, forgive them; they do not know what they are doing' Lk 23;34. In this sense, Jesus is King of forgiveness. He volunteered to die for His love of mankind. He is not just King of love in the ordinary sense of the word, but King of everlasting love. At His trial, several times, Pilate asked about Jesus' kingdom. Jesus told Pilate not to worry about His Kingdom, because His Kingdom was not of this world, but of the eternal world. Since there was no threat; Pilate felt, there was no need to kill Jesus, but the Jews demanded Jesus' death. Pilate asked them 'Do you want me to crucify your king? They answered 'We have no king except Caesar'. Jn 19:16. Rejecting the heavenly King, they embraced their earthly king. Pilate officially declared Jesus' kingship when he placed an inscription over the cross, 'Jesus of Nazareth, the king of the Jews' Jn 19,19. The Jews wanted Pilate to change his inscription, but he insisted 'What I have written, I have written'. Jesus died on the cross, as King of Israel.

That Jesus rose from death established His New Kingdom. Jesus is the victorious King because He has conquered the power of sin and death. His baptism on earth gave birth to our Baptism, which is the everlasting 'trade mark' for those who believe in Jesus. He came to the world to establish the bridge connecting the Divinity to our humanity. His passion, the thorny crown on His head, brought meanings to our thorny issues of life. The cross on His shoulder exemplified our daily struggle to fight for justice and peace. His hanging on the cross drew us nearer to God. His blood poured on the cross glorified the blood of all holy martyrs. The wounds on His side, hands and feet represented the wounds of humanity. The answer He gave to Pilate, and His promise to the repentant thief confirmed Jesus Christ is King of the universe. Jesus answered Pilate,

'Mine is not a kingdom of this world... my kingdom is not this kind'. So you are a king then? Jesus answered, 'Yes, I am a king. I was born for this, I came into the world for this: to bear witness for the truth; and all who are on the side of truth listen to my voice' Jn 18:33-38.

Jesus made clear His kingdom was not of this world, and He refused to fight for an earthly kingdom. Earthly kings demand their subjects to serve them, to sacrifice for their safety. Jesus is King Who died for, sacrificed Himself and gave everlasting life for His disciples.

On the cross, one of the criminals pleaded with Him,

'Remember me when you come into your kingdom. Indeed, I promise you, he replied 'Today you will be with me in paradise'. Lk 23,43.

Jesus pardoned the criminal who asked for forgiveness. He is the King of reconciliation for those who wish to reconcile to Him. Jesus is King of the Sacraments, since all our Sacraments came from His teaching. He is King of truth, 'those who are on the side of truth listen to my voice'. The truth is 'The Word became flesh and lived among us' Jn 1:14. The Word was God Jn 1:1.

John the Baptist believed Jesus' Kingship was hidden on the cross, John told his disciples: 'Look, there is the Lamb of God that takes away the sin of the world' Jn 1;29. Jesus Himself confirmed John's belief in the statement that

'The Son of Man who is in heaven; and the Son of Man must be lifted up' Jn 3;13. Jesus is King of those who follow His way.