Lần đầu Đức Kitô xuống trần gian qua hình ảnh một em nhỏ sanh trong thầm lặng, nơi hoang địa, ở máng cỏ. Sứ Thần Thiên Chúa được sai đi làm công việc chuẩn bị ông Juse và bà Maria cho việc Con Thiên Chúa xuống trần.

Lần thứ hai Đức Kitô xuống thế không âm thầm như lần trước. Ngài đến với thế giới như Chúa tể môn loài, muôn vật. Toàn thể vũ trụ trên trời, dưới đất, run rẩy, phủ phục trước tôn nhan Thiên Chúa. Mặt trời, mặt trăng mất hết ánh sáng huy hoàng. Các vì sao không luân chuyển theo qui luật như trước. Mây trời tụ lại làm bệ cho Thiên Chúa ngự trị. Đức Kitô xuống thế lần thứ hai hoàn tất hành trình mọi tạo vật Chúa dựng nên. Mọi tạo vật Chúa dựng nên sẽ trở về tình trạng nguyên thuỷ của chúng. Trình thuật Sáng Thế Kí ghi nhận, vũ trụ lúc khởi đầu hoàn toàn là một vùng tối, rối loạn, hỗn độn. Ngày Đức kitô xuống thế lần thứ hai, chúng trở về tình trạng hỗn mang nguyên thuỷ lúc ban đầu. Trời cũ, đất cũ qua đi; trời mới đất mới dành riêng cho những ai thuộc về Đức Kitô Phục Sinh.

Mặt trời, mặt trăng mất ánh sáng, tinh tú lay chuyển, hỗn loạn xảy ra, chúng không tự huỷ diệt, nhưng không tránh khỏi diệt vong bởi Thiên Chúa không tiếp tục ban cho chúng sự sống. Nhân loại chứng kiến vũ trụ thay đổi trong lo lắng, sợ hãi. Đây là lần đầu và cũng là lần cuối. Đức Kitô nhắn nhủ các môn đệ, khi thấy những dấu hiệu khác thường trên trời, dưới đất chính là ngày tàn, vũ trụ sắp kết thúc. Ngoài Thiên Chúa ra, nhân loại không một ai biết được ngày giờ sự việc đó xảy đến. Bởi không biết khi nào nên cần sống trong tinh thần chuẩn bị, tinh thần sẵn sàng.

Đức Kitô xuống thế lần thứ hai xác định một sự thật không thể chối bỏ. Thiên Chúa là Chúa tể toàn thể vũ trụ. Tất cả mọi sự được đổi mới trong Đức Kitô Phục Sinh. Việc đổi mới bắt đầu từ lúc Ngài sống lại từ cõi chết, nhưng trọn vẹn, hoàn tất, hoàn hảo, ngày Đức Kitô xuống thế lần thứ hai. Vì thế Giáo Hội tuyên xưng trời mới đất mới. Trời cũ, đất cũ qua đi, nhường bước cho trời mới đất mới trong Đức Kitô Phục Sinh. Trời mới đất mới là cuộc sống tràn đầy yêu thương, không còn nước mắt, đau thương, nhưng tràn đầy hạnh phúc, sự thật và công chính. Chúng ta gọi nơi đó là Thiên Đàng.

Tình thương Đức Kitô ban cho Kitô hữu khi Ngài kêu gọi chuẩn bị, sẵn sàng. Không ai có thể đứng vững trước khủng hoảng đất trời. Mọi người đều lo sợ, khiếp đảm, kinh hồn, nhưng Kitô hữu lo âu trong hy vọng, bởi ân sủng Chúa ban cho tâm trí họ để họ đứng vững trong giờ phút cuối cùng. Ân sủng Chúa giúp họ nhớ lại lời Đức Kitô phán bảo

'Thầy bảo thật anh em:... Trời đất sẽ qua đi, những lời Thầy nói chẳng qua đâu' Mc 13,30

Trong những ngày đó, Kitô hữu hãy nhắc nhở nhau điều Đức Kitô hứa,

'Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế' Mt 28,20

Những ai chọn sống theo í riêng mình, hãy nhìn vào dấu chỉ kinh khủng trên, nhận biết cái nhỏ bé, hạn hẹp của mình để thay đổi. Những ai từng tin vũ trụ này tự xảy ra, không có Đấng nào dựng nên chúng, hãy tỉnh thức, khiêm nhường chấp nhận bị chính sự khôn ngoan, trí óc, lừa gạt. Tỉnh dậy đi. Nếu cố chấp sẽ sống trong lo âu, sợ hãi muôn đời, vạn kiếp. Ngay tại thời buổi đó vẫn có kẻ cố tình, ngoan cố, lừa gạt chính mình và lừa gạt người khác. Đức Kitô nhắc Kitô hữu hãy cẩn trọng đừng để bị lừa gạt bởi tiên tri giả. Ngài nói,

'Anh em hãy coi chừng kẻo bị người ta lừa gạt. Sẽ có nhiều kẻ mạo danh Thầy đến nói rằng: 'Chính ta đây', và họ sẽ lừa gạt được nhiều người' Mc 13:5-6

Những ai cố tình từ chối tin vào lời Đức kitô sẽ muôn đời đau khổ. Kitô hữu xin ơn tin tưởng, phó thác đời mình cho Đức Kitô. Xin sức mạnh Lời Chúa luôn ngự trong tâm hồn và ban niềm tin, hy vọng được đón nhận vào trời mới, đất mới Đức Kitô hứa ban.
TiengChuong.org

Tears And Fear

Jesus came to the world, as a baby, to be born like one of us. His first coming to the world was in the miracle of a childbirth. God's messenger quietly went ahead to see Mary and Joseph, making all the necessary arrangements for the birth of Jesus. He was born in a quiet place, in the wilderness, in a manger. The world had rejected Him.

Jesus' second coming to the world would be quite different. He would not come as quietly as at His birth, but as the Creator, the Master of the entire universe. The whole cosmos would tremble before Him. There would be great distress, and trembling for all of God's creation, both from the sky above and the earth below. The entire cosmos such as sun and moon would lose their brightness. The stars would be in disarray, and the clouds gather to form the throne of God. The second coming of Jesus would make the life cycle reach its fullness. The world originated from nothingness, from chaos. It now returns to its original form, nothingness, darkness and chaos.

Human beings will see the transformation of the cosmos for the very first, and last time, and will respond with tears and fear. The Lord in His goodness told us when we see the entire universe in agony, it will be the reckoning day for creation. How long we want, the exact date, when it would happen is known to no one, but God alone. The second coming of Christ confirms the truth, that God is the Lord of the cosmos. God is the Creator of the universe, recorded in the Book of Genesis. The story of creation told us, from chaos and darkness God was able to separate light from darkness, and put things in order. The sun and moon and stars lose their brightness to remind them of their humble beginning. The truth was that nothing in this world would last forever, except God's love for us, and our love for others. The second coming tells us God is the beginning and the ending. Everything was renewed in Christ at His resurrection, but only comes to its culmination at His second coming. In Christ, the new heaven and a new earth replace the old ones. This new world knows no suffering, no tears, no more death but only everlasting joy and happiness.

The Lord in His goodness gave us signs to prepare ourselves, to be ready to meet our Creator. We would not be able to stand firm before the power of God. We all lived in fear, and would tremble before the Lord. Both Jesus' disciples, and disciples of the world, would suffer in fear and in agony. Jesus' disciples would not suffer in vain, but in hope. God's love fills our hearts, and helps us to stand firm till the end. We recall Jesus' teaching that

'My words will not pass away' Mk.13:30.

We remind each other what Jesus has promised, that

'I am with you always, yes, till the end of time' Mt 28:20.

Those who followed their own will would have time to change; those who once said that the cosmos was not created by God, would have the opportunity to accept that their knowledge has deceived them. It would be the wake-up call for those who had been deceived by fake 'messiahs'. Jesus has forewarned, that 'Many will come using my name and saying, 'I am he' Mk 13:5. Do not believe them.

For those who refused to believe Jesus' words in their hearts, their tears and fear would be endless.

Those who follow Jesus' way would have new life in Him. let us take Jesus' words close to our hearts, and live in the sure hope of the new life in God's kingdom.