Trí óc con người luôn thay đổi giữa tỉnh táo và phân tâm bởi nó mau mỏi mệt. Trí óc tỉnh táo khi nó chú tâm trong chốc lát. Nếu phải chú tâm quá lâu nó mệt mỏi và đòi tịnh dưỡng. Tỉnh táo trong Kinh Thánh không chú trọng nhiều đến việc làm của khối óc, mà chính là mức độ tình yêu ta dành cho Thiên Chúa. Tỉnh táo tâm linh là điều cần thiết cho đời sống đức tin. Hàng năm Giáo Hội dùng Mùa Vọng nhắc nhở con cái mình luôn tỉnh thức, tỉnh táo để nhận ra dấu chỉ Thiên Chúa nói với từng cá nhân. Tỉnh táo để nhắc nhở mình ngoài vấn đề lo cho thân xác, ta còn có đời sống tâm linh. Tỉnh táo chính là hành động đức tin, tin vào điều Đức Kitô hứa, Ngài sẽ trở lại lần thứ hai. Trước khi Ngài trở lại sẽ có điềm báo từ trên không, từ trời cao, từ biển sâu, từ rừng rậm. Khi chúng đến con người không có chỗ trốn an toàn. Con người cảm thấy bất lực trước sức mạnh thiên nhiên, quá nhỏ so với đất trời. Ngoài tư tưởng ngông cuồng, con người là chi so với vũ trụ.

Phần đầu bài Phúc âm, Đức Kitô kêu gọi môn đệ Ngài tỉnh thức để nhận ra dấu chỉ thời gian. Nhận ra dấu chỉ thời gian là một hồng ân. Nhận ra dấu chỉ thời gian dành riêng cho những ai chuyên tâm cầu nguyện. Kitô hữu cầu nguyện bởi Kitô hữu yêu mến và tin vào lời Đức Kitô. Tỉnh thức trong cầu nguyện đi chung vai sát cánh với nhau. Cầu nguyện giúp Kitô hữu tỉnh thức và tỉnh thức trong cầu nguyện để luôn chú tâm.

Phần hai Đức Kitô cho Kitô hữu biết hiệu quả của việc tỉnh thức trong cầu nguyện. Hai kết quả trước mắt của tỉnh thức trong cầu nguyện. Một là có được sức mạnh nội tâm để đứng vững trong thời gian chuyển tiếp này. Hai là đời sống cầu nguyện giúp Kitô hữu sống tỉnh thức, sống tin tưởng, và sống trong tinh thần phó thác.

Cuộc sống mới nào cũng đến sau oằn oại, đau khổ, đổ vỡ và xáo trộn. Để có được măng non, măng đó làm chồi đất, trước khi nó rẽ đất chui lên. Để có con gà con, nó phải phá vỡ vỏ trứng, thoát thân chui ra. Để có con bướm nhỏ nó phải phá bỏ lớp màng bảo vệ kén. Đức kitô loan báo trời mới đất mới, cuộc sống mới, cuộc sống thiên quốc đến sau khi bầu trời u ám, ảm đạm, sấm nổ vang trời, đất rung chuyển, con người khiếp sợ rồi mới có đất mới, trời mới.
Cuộc đời rao giảng công khai, Đức Kitô tóm gọn lề luật trong hai điều mến Chúa, yêu người. Trong nước mới lề luật này còn tóm gọn hơn nữa, chỉ còn mến Chúa mà thôi, bởi tất cả đều sống thảnh thơi, thoải mái. Mọi nhu cầu cần thiết cho thân xác không cần nữa, bởi thân xác đó đã biến đổi. Không còn đói khát, chèn ép, đè bẹp nhau; không còn bất công, không còn goá phụ vì thế mọi việc mục vụ trần gian đều chấm dứt nơi thiên quốc.

Không ai biết ngày giờ chung cuộc của đất trời. Tuy nhiên không ai chối bỏ được ngày cá nhân hoàn thành cuộc lữ hành trần thế. Vì thế, từng cá nhân, nên cẩn trọng chuẩn bị cho ngày chung cuộc đời mình. Thiếu chuẩn bị cho ngày này chính là một chọn lựa thiếu khôn ngoan. Bởi không chuẩn bị tâm linh, sẽ dùng toàn thời gian chuẩn bị cho thân xác. Thân xác chắc chắn sẽ qua đi. Chậm chuẩn bị cho tâm linh cũng là một sai lầm, bởi không biết khi nào ngày đó đến. Vì thế cần sẵn sàng. Đức Kitô kêu gọi Kitô hữu hãy sẵn sàng để bất cứ khi nào sự việc xảy đến, Kitô hữu đó đã sẵn sàng. Thứ đến ngày đó đến mang theo lo sợ, bàng hoàng, khủng hoảng. Kitô hữu chuẩn bị sẵn cũng sợ nhưng lo sợ trong hy vọng. Hy vọng được đón vào trời mới đất mới. Đức Kitô kêu gọi môn đệ Ngài chuẩn bị sẵn, luôn sống trong tinh thần tỉnh thức và cầu nguyện. Thứ nhất cho thời gian đó mau qua. Thứ hai, cầu nguyện tăng thêm sức mạnh đứng vững trước sức tàn phá của thiên tai. Thứ ba, cầu nguyện tin vào điều Đức Kitô hứa ở cùng môn đệ cho đến khi tận thế. Người không tin vào Chúa lo sợ mất hết của cải, vật chất một đời gom góp. Lo sợ hơn người khác bởi không nơi bám víu, bởi của cải vật chất không giữ được mạng sống. Lo sợ lớn nhất là chết, mất hết mọi sự. Kitô hữu hãy đặt trọn niềm tin vào Đức Kitô, hy vọng được chung sống với Ngài sau cuộc lữ hành trần thế.

TiengChuong.org

Alertness

Our mind is moving forward and backward between being fully awake and drowsiness, and in between, is distraction. A mind is able to focus for only a short period of time. If the focus is too long, the mind gets tired and requires relaxation. Alertness in the Bible is less about the work of a mind, but more about how much we love God. It is only in spiritual alertness we need to be ready. The Church annually reminds us to examine our heart at Advent to really know about our faith in Jesus. Alertness of oneself to welcome God is an act of faith. Having faith in Jesus and His teaching means to believe His second coming is certain. Before it happens there will be signs of extraordinary thunder and roaring from above and below. People could have nowhere to hide, but all have to endure the tribulations, and feel powerless before the force of nature.

In the first part of today's Gospel, Jesus called His disciples to stay awake to recognize the signs of His second coming. Recognizing the signs of His second coming is a great blessing. This heavenly blessing is given to those who pray. We pray because we believe in Jesus' words. We pray because we need and love God. Staying awake and praying go hand in hand. Praying helps us stay awake, and staying awake helps us to pray in focus.

In the second part of the Gospel, Jesus told His disciples to stay awake and pray for the strength to survive this challenging time, stay awake and pray to stand with confidence, that Jesus is our Saviour. Every new birth requires some form of chaos to break through before the arrival of a new life. The natural world shows, that a new shoot breaks through soil to have a new life; a chick breaks though its shell to come a free living chick. The sun and moon and stars will lose their lights with much chaos. These signs happen before Jesus' disciples are reborn into God's kingdom.

In His public ministry, Jesus summed up all the commandments into two commands: Love God and love neighbour. The two commandments are simplified to be one single command in God's kingdom- Love God. In God's kingdom, human ambitions cease to exist. There is no need for any kind of mission. All live in God's love, and all are satisfied, and they lack nothing. Everyone enjoys justice and peace. It is a perfect kingdom.

At the universal level, we don't know when the end of the world is going to happen. It may not happen in our time. At an individual level, Advent reminds us that we are not on this earth forever. We will leave this earth one day, and we need to be ready whenever it comes. The end of each individual is certain, and it is wise to be ready. Delay is an unwise option. Whenever it comes we must be ready. Without such preparation we are bogged down by worldly glory, and lose the heavenly inheritance. Furthermore, Jesus' second coming brings deadly fear upon all. For Jesus' disciples His coming brings hope. His second coming makes hope real for His disciples. It is the hope for them to enter God's kingdom. The losing light of the sun, moon and stars is a great fear for us all. No one would escape being shaken before the force of nature, where things are destructive and loss of life is real. To lessen the fear, Jesus told His disciples to stay awake, and pray for the strength to survive. His advice is for everyone, including those who follow the way of the world. If they take heed of His words; they too, can benefit from praying. There is another fear and that is the fear of losing all that they have gathered. The fear of losing their possessions is great, but the fear of losing their own lives is even greater. For Jesus' disciples the greatest fear of all is to lose faith in Christ. Let our hearts desire of God's love.