47. KỶ NỮ NÓI ĐÙA

Hiếu liêm Dương Thiếu Nam đi đến một huyện nọ du lãm, chơi thân với một kỷ nữ nọ, lúc đó kỷ nữ mới chỉ là một thiếu nữ. Qua mấy năm sau ông ta lại đến chơi ở huyện ấy, lúc này râu của ông ta đã dài, mà cô gái ấy giờ đã thành một bà sồn sồn.

Một hôm, ông ta cùng bạn bè đến thăm người kỷ nữ ấy, Dương Thiếu Nam cười nói với kỷ nữ:

- “Con gái mà ngày nào cũng gần gụi với đàn ông, cho nên rất mau lớn”.

Người kỷ nữ ấy không cam chịu lép vế, tiến tới vuốt râu ông ta và nói:

- “Bộ râu cong của ngài, lẽ nào cũng là ngày ngày gần gụi với đàn bà nên biến thành lão chăng?

Mọi người nghe câu đối đáp thì cười, cảm thấy câu nói của kỷ nữ mặc dù là câu nói đùa, nhưng thật ra đủ để khiến cho người ta bỗng nhiên thức tỉnh vậy !

(Tiếu Tiếu lục)

Suy tư 47:

Người ngu nói mười câu thì có khi cũng đúng một câu, người khôn ngoan nói mười câu thì cũng có khi sai một câu, cho nên mới có câu: khôn ba năm dại một giờ. Con người ta ai cũng có khi khôn và có khi...mất khôn, khôn là vì người ta nói khi bình tĩnh, mất khôn là vì người ta phát ngôn khi nóng giận.

Dù là kỷ nữ, nhưng lời nói không kỷ nữ chút nào làm cho người nghe phải thức tỉnh, cho nên đừng coi thường những người mà mình cho là đồ bỏ của xã hội.

Thiên Chúa luôn dùng mọi hoàn cảnh, mọi con người, mọi việc làm để cảnh tỉnh chúng ta, để gởi thông điệp yêu thương của Ngài cho chúng ta, cho nên, người có đức tin thì luôn nhận ra ý của Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh của đời mình.

Đó là vì người khôn ngoan hiểu rõ câu này: vỏ quýt dày có móng tay nhọn.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info