21. Ý nguyện của con nên đổi mới theo thánh ý của Thiên Chúa, không nên bắt thánh ý của Thiên Chúa làm theo ý nguyện riêng tư của con.

(Thánh Augustine)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info