Chương 43:

THẾ TỤC“Vậy ai muốn là bạn của thế gian thì tự coi mình là thù địch của Thiên Chúa””(Gc 4, 4)

1. Bất kỳ những quyến luyến nào, thậm chí dù nhỏ cách mấy, đều đủ để cản trở chúng ta bay lên tới Thiên Chúa.

(Thánh John of the Cross)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


---------------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info