7. NHẬN CHUỘT LÀM TRƯỞNG BỐI

Chuột và ong kết bái làm anh em, mời tú tài đến để cùng kết nghĩa, tú tài bất đắc dĩ phải đi, xếp hàng thứ ba.

Có người hỏi tú tài:

- “Ông có tài có đức, tại sao lại nhận hàng dưới của chuột?”

Tú tài trả lời:

- “Họ có hai, một biết chui và một biết chích, tôi chỉ có cách là nhường chúng nó mà thôi !”

(Tiếu Đắc Hảo)

Suy tư 7:

Một sự nhịn là chín sự lành, đó là một kinh nghiệm và là một lời nói hay của người xưa để lại cho hậu thế.

Nhịn một chút thì tránh được cải cọ vô ích.

Nhịn một chút thì tránh được sự hiềm thù.

Nhịn một chút thì sẽ thấy lòng êm dịu.

Nhịn một chút thì sẽ thấy đời vui hơn.

Nhịn một chút thì sẽ thấy được sức mạnh của ôn hòa.

Nhịn một chút thì sẽ đem lại bình an cho mọi người.

Nhịn một chút thì sẽ không thấy hối hận.

Nhịn một chút, nhường một bước thì sẽ an toàn hơn…

Nhịn một chút để vui lâu dài, nhường một bước để tiến tới nhiều bước mà tâm hồn vẫn cứ thấy bình an, đó là những người thấu hiểu nhân tình thế thái vậy !

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


---------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info