67. Chỉ cần có thể cứu một linh hồn, thì tôi có thể khẳng định là linh hồn mình nhất định sẽ được cứu.

(Thánh Đa minh)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


---------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info