6. KHÔNG CẦN LẮC NỮA

Có một tên phá gia chi tử, thích phóng sinh, làm cho long vương cảm động, bèn sai quỷ dạ xoa đem tặng cho anh ta một báu vật gọi là “bài hải can”, chỉ cần đem lắc trong biển thì biển khô và tiền vàng lộ ra.

Người ấy được báu vật, bèn mỗi ngày đi biển lắc, không bao lâu thì trở thành người giàu có.

Sau đó, báu vật mất tiêu, phá gia chi tử bất đắc dĩ phải dùng ngón tay để trong nước biển lắc tới lắc lui, quỷ dạ xoa thấy thì nói với hắn ta:

- “Tiền của ông hết rồi, còn lắc gì vậy?”

(Tiếu Đắc Hảo)

Suy tư 6:

Con người ta dù nghèo hay giàu thì cũng đều có gặp vận may một lần trong cuộc đời, người ta gọi đó là cơ hội. Có người gặp cơ hội thì làm giàu nên gọi là gặp hên, có người bỏ qua cơ hội nên gặp vận xui, xui và hên đều ở trong cơ hội mà ra.

Thực ra, cơ hội đến rất nhiều lần cho người lầm lạc biết đường hoán cải đời sống, cơ hội cũng đến nhiều lần cho những người muốn tiến thân trong cuộc đời, cơ hội cũng đứng đợi trước cửa nhà của người cần cù mẫn cán để họ công thành danh toại..v.v….chỉ có những ai vì quá tự tin vào sức lực tài trí của mình nên mới không thấy cơ hội đang đến với mình mà thôi.

Thiên Chúa là chủ nhân của cơ hội, chính Ngài luôn tạo nhiều cơ hội cho nhân loại nhận biết Ngài hiện diện trong vũ trụ, chính Ngài đã gieo rắc vô số cơ hội trong cuộc sống của con người, và chỉ những ai thành tâm thiện chí, khiêm tốn và biết cầu nguyện mới thấy được cơ hội mà Thiên Chúa dành cho họ mà thôi.

Người Ki-tô hữu là người có nhiều cơ hội nhất để trở nên đồng hình đồng dạng với Đức Chúa Giê-su, vì họ được học hỏi và biết cách nắm lấy cơ hội để nên thánh mà Đức Chúa Giê-su đã dạy qua giáo hội, qua Thánh Kinh và trong cuộc sống của họ…

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


---------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info